На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0144 Симитли

014400001
ГР.СИМИТЛИ, ОДЗ "РАДОСТ" ФИЛИАЛ "ЯН БИБИЯН", УЛ."Г.ДИМИТРОВ" №47
014400002
ГР.СИМИТЛИ, ОДЗ "РАДОСТ" ФИЛИАЛ "ЯН БИБИЯН", УЛ."Г.ДИМИТРОВ" №47
014400003
ГР.СИМИТЛИ, УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИ", УЛ."ХР.БОТЕВ" №38
014400004
ГР.СИМИТЛИ, УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИ", УЛ."ХР.БОТЕВ" №38
014400005
ГР.СИМИТЛИ, ЧИТАЛИЩЕ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", УЛ."ХР.БОТЕВ" №34
014400006
ГР.СИМИТЛИ, ПАНСИОНА НА СОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИ", УЛ. "Г. ДИМИТРОВ" №27
014400007
ГР.СИМИТЛИ, СТАДИОН, УЛ. "ДАМЕ ГРУЕВ" №2
014400008
ГР.СИМИТЛИ, ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ, УЛ. "СЕПТЕМВРИЙСКА" №17
014400009
ГР.СИМИТЛИ, ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ, УЛ. "СЛАВЯНСКА"
014400010
С.БРЕЖАНИ, ЧИТАЛИЩЕ
014400011
С.БРЕЖАНИ, КМЕТСТВОТО
014400012
С.ДОЛНО ОСЕНОВО, КМЕТСТВО - I ЕТАЖ
014400013
С.ДОЛНО ОСЕНОВО, СГРАДАТА НА ГОРСКОТО, С.ДОЛНО ОСЕНОВО
014400014
С.ГРАДЕВО, КМЕТСТВОТО
014400015
С.ЖЕЛЕЗНИЦА, ЧИТАЛИЩЕ
014400016
С.СУШИЦА, КМЕТСТВОТО
014400017
С.КРУПНИК, УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
014400018
С.КРУПНИК, ЧИТАЛИЩЕ
014400019
С.КРУПНИК, УЛ. "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" №2
014400020
С.МЕЧКУЛ, КМЕТСТВО
014400021
С.ПОЛЕНА, КМЕТСТВО
014400022
С.ПОЛЕТО, КМЕТСТВО
014400023
С.РАКИТНА, КМЕТСТВО
014400024
С.СЕНОКОС, КМЕТСТВО
014400025
С.ЧЕРНИЧЕ, КМЕТСТВО
014400026
С.ЧЕРНИЧЕ, СПОРТЕН КЛУБ - КМЕТСТВО

Секция №

ОИК 0144 Симитли