На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1931 Силистра

193100101
ГР.СИЛИСТРА, МЛАДЕЖКИ ДОМ ул."Симеон Велики" №133
193100102
ГР.СИЛИСТРА, МЛАДЕЖКИ ДОМ ул."Симеон Велики" №133
193100103
ГР.СИЛИСТРА, БИВШ ПРОФСЪЮЗЕН ДОМ ул."Христо Смирненски" №2
193100104
ГР.СИЛИСТРА, ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ" ул."Генерал Гурко" №8
193100105
ГР.СИЛИСТРА, ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ" ул."Генерал Гурко" №8
193100106
ГР.СИЛИСТРА, ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ" ул."Генерал Гурко" №8
193100107
ГР.СИЛИСТРА, ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ" ул."Генерал Гурко" №8
193100108
ГР.СИЛИСТРА, СУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ" ул."Дръстър" №38
193100109
ГР.СИЛИСТРА, СУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ" ул."Дръстър" №38
193100110
ГР.СИЛИСТРА, СОЦИАЛЕН КОМПЛЕКС ул."Серес" №4
193100111
ГР.СИЛИСТРА, СОЦИАЛЕН КОМПЛЕКС ул."Серес" №4
193100112
ГР.СИЛИСТРА, СУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ" ул."Дръстър" №38
193100113
ГР.СИЛИСТРА, СУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ" ул."Дръстър" №38
193100114
ГР.СИЛИСТРА, СУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ" ул."Дръстър" №38
193100115
ГР.СИЛИСТРА, ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ ул."Пирин" №11
193100116
ГР.СИЛИСТРА, ЧИТАЛИЩЕ "КИРИЛ и МЕТОДИЙ" ул."Бесарабия" №26
193100117
ГР.СИЛИСТРА, ОУ "ИВАН ВАЗОВ" ул."Добрич" №76
193100118
ГР.СИЛИСТРА, ОУ "ИВАН ВАЗОВ" ул."Добрич" №76
193100119
ГР.СИЛИСТРА, РЕСТОРАНТ "РЕЛАКС" ул."Иван Василев" №40
193100120
ГР.СИЛИСТРА, ПРАЗНО ПОМЕЩЕНИЕ над магазин НИКИ ул. "Одеса"
193100121
ГР.СИЛИСТРА, ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ ул."Пирин" №11
193100122
ГР.СИЛИСТРА, ОУ "ИВАН ВАЗОВ" ул."Добрич" №76
193100123
ГР.СИЛИСТРА, ЦДГ"ИГЛИКА-2"/на гърба на магазин"Хмелницки"/ ул."Ангел Кънчев" №65
193100124
ГР.СИЛИСТРА, ЦДГ"ИГЛИКА-2"/на гърба на магазин"Хмелницки"/ ул."Ангел Кънчев" №65
193100125
ГР.СИЛИСТРА, ЦДГ"ИГЛИКА-2"/на гърба на магазин"Хмелницки"/ ул."Ангел Кънчев" №65
193100126
ГР.СИЛИСТРА, ЦДГ"ИГЛИКА-2"/на гърба на магазин"Хмелницки"/ ул."Ангел Кънчев" №65
193100127
ГР.СИЛИСТРА, ЕГ "П.К.ЯВОРОВ" ул."Бойка войвода" №20
193100128
ГР.СИЛИСТРА, ЕГ "П.К.ЯВОРОВ" ул."Бойка войвода" №20
193100129
ГР.СИЛИСТРА, ЕГ "П.К.ЯВОРОВ" ул."Бойка войвода" №20
193100130
ГР.СИЛИСТРА, ОУ "ИВАН ВАЗОВ" ул."Добрич" №76
193100131
ГР.СИЛИСТРА, ОУ "ИВАН ВАЗОВ" ул."Добрич" №76
193100132
ГР.СИЛИСТРА, ПГМТ "ВЛ. КОМАРОВ" ул."Петър Бояджиев" №29
193100133
ГР.СИЛИСТРА, ЦДГ "ДОБРУДЖА" ул."Д-р Атанас Янков" №39
193100134
ГР.СИЛИСТРА, ЦДГ "ДОБРУДЖА" ул."Д-р Атанас Янков" №39
193100135
ГР.СИЛИСТРА, СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ДРЪСТЪР" ул."Черно море" №10 А
193100136
ГР.СИЛИСТРА, СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ДРЪСТЪР" ул."Черно море" №10 А
193100137
ГР.СИЛИСТРА, СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ДРЪСТЪР" ул."Черно море" №10 А
193100138
ГР.СИЛИСТРА, СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ДРЪСТЪР" ул."Черно море" №10 А
193100139
ГР.СИЛИСТРА, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ФИЛИАЛ ГР.СИЛИСТРА ул."Албена" №2
193100140
ГР.СИЛИСТРА, СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ДРЪСТЪР" ул."Черно море" №10 А
193100141
ГР.СИЛИСТРА, СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ДРЪСТЪР" ул."Черно море" №10 А
193100142
ГР.СИЛИСТРА, ПМГ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ул."Москва" №21
193100143
ГР.СИЛИСТРА, ПМГ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ул."Москва" №21
193100144
ГР.СИЛИСТРА, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА ул."Цар Шишман" №20
193100145
ГР.СИЛИСТРА, ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ул."Плевен" №1
193100146
ГР.СИЛИСТРА, ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ул."Плевен" №1
193100147
ГР.СИЛИСТРА, ПГС "ПЕНЬО ПЕНЕВ" бул."Македония" №140
193100148
ГР.СИЛИСТРА, ПГС "ПЕНЬО ПЕНЕВ" бул."Македония" №140
193100149
ГР.СИЛИСТРА, ПГС "ПЕНЬО ПЕНЕВ" бул."Македония" №140
193100150
ГР.СИЛИСТРА, ОУ "ИВАН ВАЗОВ" ул."Добрич" №76
193100151
ГР.СИЛИСТРА, ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ул."Плевен" №1
193100152
ГР.СИЛИСТРА, ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ул."Плевен" №1
193100153
ГР.СИЛИСТРА, ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ул."Плевен" №1
193100154
ГР.СИЛИСТРА, СГРАДАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ул."Симеон Велики" №16
193100155
ГР.СИЛИСТРА, КЛУБ НА ИНВАЛИДА ул."Симеон Велики" №10
193100158
С.АЙДЕМИР, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА - ДЕЛЕНКИ ул."Майски ден" №1
193100159
С.АЙДЕМИР, ОДЗ "МИР" - Деленки - вход Север ул."Сокол" №6
193100160
С.АЙДЕМИР, ОДЗ "МИР" - Деленки - Стая за отдих ул."Сокол" №6
193100161
С.АЙДЕМИР, ОДЗ "МИР"- Деленки вход ЮГ /НОВА/ ул."Сокол" №6
193100162
С.АЙДЕМИР, ОДЗ "МИР"- Деленки вход Южен 2 /СТАРА/ ул."Сокол" №6
193100163
С.АЙДЕМИР, ОДЗ "МИР" - Деленки вход Север - физкултурен салон ул."Сокол" №6
193100164
С.АЙДЕМИР, ОДЗ "МИР" -Север /център/ ул."Преслав" №16
193100165
С.АЙДЕМИР, ОДЗ "МИР" - Физкултурен салон ул."Преслав" №16
193100166
С.АЙДЕМИР, НЧ " РОДОЛЮБИЕ " ул."София" №90
193100167
С.АЙДЕМИР, КЛУБ В ТАТАРИЦА ул."Бендер" №1
193100169
С.БАБУК, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ ул."Дочо Михайлов" №43
193100170
С.БОГОРОВО, ЧИТАЛИЩЕ ул."Първа" №24
193100171
С.БРАДВАРИ, ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ул."Н.П.Караджата" №23 А
193100172
С.БРАДВАРИ, ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ул."Н.П.Караджата" №23 А
193100173
С.БЪЛГАРКА, ЧИТАЛИЩЕ ул."Първа" №44
193100174
С.ВЕТРЕН, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ ул."Здравец" №2
193100175
С.ГЛАВАН, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА И ИНВАЛИДА ул."Пета" №1
193100176
С.ЙОРДАНОВО, ЧИТАЛИЩЕ ул."Първа" №6
193100177
С.КАЛИПЕТРОВО, КЛУБ НА ИНВАЛИДА И ПЕНСИОНЕРА №2/ЦДГ/ ул."Ново Петрово" №65
193100178
С.КАЛИПЕТРОВО, ОУ "Св.Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ул."Нов живот" №48
193100179
С.КАЛИПЕТРОВО, ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА" ул."Рашко Блъсков" №86
193100180
С.КАЛИПЕТРОВО, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА №1 /център/ ул."Рашко Блъсков" №74
193100181
С.КАЛИПЕТРОВО, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА №2/ЦДГ/ "Васила Вълчева " ул."Ново Петрово" №65
193100182
С.КАЛИПЕТРОВО, СТАДИОН "РАКОВСКИ" ул."Нов живот" №46
193100183
С.КАЗИМИР, КЛУБ НА ИНВАЛИДА И ПЕНСИОНЕРА ул."Първа" №68
193100184
С.ЦЕНОВИЧ, ЧИТАЛИЩЕ ул."Първа" №19
193100185
С.ПОЛКОВНИК ЛАМБРИНОВО, ЧИТАЛИЩЕ ул."Първа" №26
193100186
С.ПРОФЕСОР ИШИРКОВО, ЧИТАЛИЩЕ ул."Георги Димитров" №4
193100187
С.ПРОФЕСОР ИШИРКОВО, СТОЛ НА ЗК "НИВА" ул."Георги Димитров" №45
193100188
С.ПОПКРАЛЕВО, ЧИТАЛИЩЕ ул."Първа" №19
193100189
С.СМИЛЕЦ, ЧИТАЛИЩЕ ул."Трета" №69
193100190
С.СРАЦИМИР, СГРАДА НА ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА ул."Втора" №1
193100191
С.СРЕБЪРНА, ЧИТАЛИЩЕ ул."Дунав" №30
193100192
С.СЪРПОВО, ЧИТАЛИЩЕ ул."Първа" №30

Секция №

ОИК 1931 Силистра