На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2016 Нова Загора

201600001
ГР.НОВА ЗАГОРА, ПГТТ "Ат. Димитров"
201600002
ГР.НОВА ЗАГОРА, НУ "Л.Каравелов"
201600003
ГР.НОВА ЗАГОРА, СУ "Хр. Ботев"-централна сграда
201600004
ГР.НОВА ЗАГОРА, СУ "Хр. Ботев"-централна сграда
201600005
ГР.НОВА ЗАГОРА, НУ "П. Хилендарски"
201600006
ГР.НОВА ЗАГОРА, НУ "П. Хилендарски"
201600007
ГР.НОВА ЗАГОРА, ПД Ясла
201600008
ГР.НОВА ЗАГОРА, ДГ "Бодра смяна"- ж.к. Тракия
201600009
ГР.НОВА ЗАГОРА, ОУ "Христо Смирненски"
201600010
ГР.НОВА ЗАГОРА, ОУ "Христо Смирненски"
201600011
ГР.НОВА ЗАГОРА, ОУ "Христо Смирненски"
201600012
ГР.НОВА ЗАГОРА, ОУ "Христо Смирненски"
201600013
ГР.НОВА ЗАГОРА, ОУ "Христо Смирненски"
201600014
ГР.НОВА ЗАГОРА, ОУ "Христо Смирненски"
201600015
ГР.НОВА ЗАГОРА, ОУ "Христо Смирненски"
201600016
ГР.НОВА ЗАГОРА, ОУ "Христо Смирненски"
201600017
ГР.НОВА ЗАГОРА, СУ"Иван Вазов" - начален етап
201600018
ГР.НОВА ЗАГОРА, СУ"Иван Вазов" - начален етап
201600019
ГР.НОВА ЗАГОРА, СУ"Иван Вазов" - начален етап
201600020
ГР.НОВА ЗАГОРА, СУ"Иван Вазов" - начален етап
201600021
ГР.НОВА ЗАГОРА, СУ "Иван Вазов" - централна сграда
201600022
ГР.НОВА ЗАГОРА, СУ "Иван Вазов" - централна сграда
201600023
ГР.НОВА ЗАГОРА, СУ "Иван Вазов" - централна сграда
201600024
ГР.НОВА ЗАГОРА, Клуб на пенсионера - ЖК "Загоре"
201600025
ГР.НОВА ЗАГОРА, ЦСОП "Акад. Т. Самодумов"
201600026
ГР.НОВА ЗАГОРА, ЦСОП "Акад. Т. Самодумов"
201600027
ГР.НОВА ЗАГОРА, СУ "Христо Ботев" - начален етап
201600028
ГР.НОВА ЗАГОРА, СУ "Христо Ботев" - начален етап
201600029
ГР.НОВА ЗАГОРА, ПГТТ "Ат. Димитров"
201600030
С.КОРТЕН, ОУ "П.Р.Славейков"
201600031
С.КОРТЕН, ОУ "П.Р.Славейков"
201600032
С.АСЕНОВЕЦ, Читалището
201600033
С.БРЯСТОВО, Читалището
201600034
С.КАРАНОВО, ОУ "Д-р Петър Берон"
201600036
С.БАНЯ, ОУ "Злати Терзиев"
201600037
С.БАНЯ, ОУ "Злати Терзиев"
201600038
С.СЪДИЕВО, ОУ "Христо Ботев"
201600039
С.ЦЕНИНО, Клуб на пенсионера
201600040
С.СЪДИЙСКО ПОЛЕ, Детска градина
201600041
С.НАУЧЕНЕ, Клуб на пенсионера
201600042
С.КАМЕНОВО, Клуб на пенсионера
201600043
С.КОНЬОВО, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
201600044
С.ЕЗЕРО, Клуб на пенсионера
201600045
С.ПОЛСКО ПЪДАРЕВО, Клуб на пенсионера
201600046
С.ОМАРЧЕВО, Читалището
201600047
С.ПИТОВО, Клуб на пенсионера
201600048
С.ПРОХОРОВО, Читалището
201600049
С.ЕЛЕНОВО, Клуб на пенсионера
201600050
С.СОКОЛ, Клуб на пенсионера
201600051
С.РАДЕВО, Кметството
201600052
С.МЛЕКАРЕВО, Кметството
201600053
С.БЯЛ КЛАДЕНЕЦ, Клуб на пенсионера
201600054
С.РАДЕЦКИ, Кметството
201600055
С.НОВОСЕЛЕЦ, Кметството
201600056
С.ПЕТ МОГИЛИ, Читалището
201600057
С.СТОИЛ ВОЙВОДА, Стол на училището
201600058
С.ДЯДОВО, Стол на Кметството
201600059
С.БОГДАНОВО, Клуб на пенсионера
201600060
С.ЛЮБЕНОВА МАХАЛА, Кметството
201600061
С.ЛЮБЕНЕЦ, Ресторанта
201600062
С.СЪБРАНО, Клуб на пенсионера
201600063
С.ЗАГОРЦИ, Читалището

Секция №

ОИК 2016 Нова Загора