На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1716 Кубрат

171600001
С.БЕЛОВЕЦ, ул."Искър" №2 - читалище
171600002
С.БЕЛОВЕЦ, ул".В.Левски" №31 - ОУ "В.Левски"
171600003
С.БИСЕРЦИ, ул."Бисер" №62 - ОУ"Н.Й.Вапцаров"
171600004
С.БИСЕРЦИ, ул."Бисер" №25 - читалище
171600005
С.БОЖУРОВО, ул."В.Левски" №32 - читалище
171600006
С.ГОРИЧЕВО, ул."Лудогорие" №40 - читалище откъм ул."Панайот Хитов"
171600007
С.ЗАДРУГА, ул."Христо Ботев" №22 - читалище
171600008
С.ЗВЪНАРЦИ, ул."Кирил и Методий" №13 - НЧ"Васил Левски 1932"
171600009
С.КАМЕНОВО, ул."Трапезица" №56 - читалище
171600010
ГР.КУБРАТ, ул."Лом" №1- ОУ"Хр.Смирненски"
171600011
ГР.КУБРАТ, ул."Лом" №1- ОУ"Хр.Смирненски"
171600012
ГР.КУБРАТ, ул."Лом" №1- ОУ"Хр.Смирненски"
171600013
ГР.КУБРАТ, ул."Цар Иван Асен II" №9 - ПГ
171600014
ГР.КУБРАТ, ул."Цар Иван Асен II" №9 - ПГ
171600015
ГР.КУБРАТ, ПУИ "Д-р Петър Берон" - горен вход
171600016
ГР.КУБРАТ, СУ "Хр.Ботев"- нова сграда,ет.1
171600017
ГР.КУБРАТ, СУ"Хр.Ботев" - нова сграда
171600018
ГР.КУБРАТ, ул."П.Яворов" №9-здравна служба
171600019
С.МЕДОВЕНЕ, ул."Хан Аспарух" №20 - читалище
171600020
С.МЪДРЕВО, ул."Хан Кубрат " №77 - Детска градина
171600021
С.РАВНО, ул."Иван Вазов" №25 - НЧ"Стефан Караджа"
171600022
С.САВИН, ул."Здравец " №2а - читалище
171600023
С.СЕВАР, ул."Юрий Гагарин " №1 - читалище-актова зала
171600024
С.СЕВАР, ул."Кирил и Методий " №14 - училище
171600025
С.СЕСЛАВ, ул. "Александър Стамболийски" №19 - ОУ " Св. Св. Кирил и Методий"
171600026
С.ТЕРТЕР, ул."Иван Вазов" №1, първи етаж на адм.сграда
171600027
С.ТОЧИЛАРИ, ул."Цар Калоян" №7 - първи етаж на адм.сграда
171600028
С.ЮПЕР, пл."Оборище" №6 - читалище

Секция №

ОИК 1716 Кубрат