На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0431 Стражица

043100001
ГР.СТРАЖИЦА, Клуб на пенсионера ул. "М. Друмев" №8
043100002
ГР.СТРАЖИЦА, Спортна зала гр. Стражица ул. "Д. Узунов" №13
043100003
ГР.СТРАЖИЦА, СУ Ангел Каралийчев ул."Дончо Узунов" №13
043100004
ГР.СТРАЖИЦА, Професионална гимназия ул."Волга" №3
043100005
ГР.СТРАЖИЦА, Ритуална зала ул."Сава Цонев" №2
043100006
С.АСЕНОВО, Читалището ул. "Втора" №1
043100007
С.БРЯГОВИЦА, Залата на кметството ул. "Шеста" №2
043100008
С.БАЛКАНЦИ, Читалището ул. "Първа" №59
043100009
С.БЛАГОЕВО, Читалището ул. Христо Ботев" №29
043100010
С.ВИНОГРАД, Клуб на пенсионера, пл. "Център" №3
043100011
С.ВЛАДИСЛАВ, Читалището, ул. "Витоша" №1
043100012
С.ГОРСКИ СЕНОВЕЦ, Клуб на пенсионера, ул. "Девети септември" №4
043100013
С.КАМЕН, Клуб на ПК, ул. "Търговска" №34
043100014
С.КАМЕН, Читалището, ул. "Търговска" №25
043100015
С.КЕСАРЕВО, Клуб на пенсионера, ул. П.Т. Шмид №4
043100016
С.КЕСАРЕВО, ОУ "Николай Райнов" 1-ви етаж, ул. "Цар Роман" №1
043100018
С.КАВЛАК, Обредна зала /до читалището/, ул. "1-ва" №36
043100019
С.ЛОЗЕН, Клуб на пенсионера, ул. "1-ва" №14
043100020
С.МИРОВО, Кметството, ул. Магистрална" №30
043100021
С.НИКОЛАЕВО, Кметството, ул. Първа №27
043100022
С.НОВА ВЪРБОВКА, Клуб на кметството, ул. "1-ва" №56
043100023
С.НОВО ГРАДИЩЕ, Младежки клуб, ул. "1-ва" №14
043100026
С.СУШИЦА, Заседателна зала на кметството, ул. "Г.Димитров" №4
043100030
С.ЦАРСКИ ИЗВОР, Клуб на пенсионера ул. "Г.Димитров" №10

Секция №

ОИК 0431 Стражица