На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2309 Годеч

230900001
ГР.ГОДЕЧ, Синдикален дом- II етаж, ул."Република" №1, ет.2
230900002
ГР.ГОДЕЧ, ЧИТАЛИЩЕ, ул."Н.Й.ВАПЦАРОВ" №10
230900003
ГР.ГОДЕЧ, СУ "Проф. д-р Асен Златаров"(База 1), ул."Акад.И.Емануилов" №1
230900004
ГР.ГОДЕЧ, СУ "Проф. д-р Асен Златаров"(База 2), ул."Асен Златаров" №8
230900005
ГР.ГОДЕЧ, Синдикален дом- I етаж, ул."Република" №1, ет.1
230900006
С.ГИНЦИ, ЧИТАЛИЩЕТО
230900007
С.БРАКЬОВЦИ, КМЕТСТВОТО
230900008
С.КОМЩИЦА, КМЕТСТВОТО
230900009
С.ШУМА, КМЕТСТВОТО
230900010
С.ГОЛЕШ, КМЕТСТВОТО
230900011
С.ТУДЕН, КМЕТСТВОТО

Секция №

ОИК 2309 Годеч