На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1717 Лозница

171700001
ул."Цариградско шосе" № 31, ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"
171700002
ул. "Христо Ботев" № 46, кметство
171700003
ул. "Искър " № 13, читалище "Пробуда"
171700004
ул. "Н. Й. Вапцаров" № 37, читалище "Светлина"
171700005
ул. "Тодювци" № 33, читалище "Наука"
171700006
ул. "Централна " № 9, читалище "Борис Анастасов"
171700007
ул. "Дружба" № 15, НУ "Васил Левски"
171700008
ул. "Дружба" № 21, читалище "Пробуда"
171700009
ул. "Дружба" № 31, ПГ по ВМЗ "Ал. Стамболийски"
171700010
ул. "Стара планина" № 6, старото кметство
171700011
ул. "Ал. Стамболийски" № 22, читалище "Изток"
171700012
ул. "Бели лом" № 20, читалище
171700013
ул. "Г. С. Раковски" № 18А, читалище "Развитие"
171700014
ул. "Стефан Караджа" № 14, НУ "Св. Св. Кирил и Методий"
171700015
ул. "Странджа" № 18, читалище "Отец Паисий Хилендарски"
171700016
ул. "Христо Ботев" № 27, читалище "Христо Ботев"
171700017
ул. "Венелин" № 16, читалище "Пейо Яворов"
171700018
ул. "Лудогорие" № 16, читалище "Васил Левски-1935 г."

Секция №

ОИК 1717 Лозница