На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0426 Полски Тръмбеш

042600001
ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, Клуб на пенсионера, ул. Търговска №41, ет. 2
042600002
ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, Ритуална зала на Общината, ул. "Черно море" 4А, ет. 1
042600003
ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, Ритуална зала на Общината, ул. "Черно море" 4А, ет. 1
042600004
ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, Сградата на СУ Ц. Церковски - I етаж, ул. Училищна №25
042600005
ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, Сградата на СУ Ц. Церковски - I етаж, ул. Училищна №25
042600006
С.РАДАНОВО, ОУ Св.св. Кирил и Методий - І етаж, ул. Четиридесет и първа №8
042600007
С.РАДАНОВО, ОУ Св.св. Кирил и Методий - І етаж, ул. Четиридесет и първа №8
042600008
С.ОРЛОВЕЦ, ОУ Христо Ботев - I етаж, №327
042600009
С.КАРАНЦИ, Стол на кооперацията І етаж, №249
042600010
С.МАСЛАРЕВО, Клуб към Читалище "Паисий Хилендарски", №31
042600011
С.ВЪРЗУЛИЦА, Народно Читалище "Пробуда" І етаж, №58
042600012
С.ОБЕДИНЕНИЕ, Клуб в административната сграда І етаж, ул. Първа №46
042600013
С.ИВАНЧА, Стол на кооперацията - I етаж, №535
042600014
С.ПОЛСКИ СЕНОВЕЦ, Клуб на пенсионера, ул. Първа №51
042600015
С.СТЕФАН СТАМБОЛОВО, Народно Читалище "Самообразование", пл. Център 1
042600016
С.ПАВЕЛ, Народно читалище "Изгрев-1900", ул. Осемнадесета №13
042600017
С.СТРАХИЛОВО, Сградата на Народно читалище Просвета 1896 - I етаж, пл. Пет №4
042600018
С.ПЕТКО КАРАВЕЛОВО, ОУ Васил Левски - I етаж, ул. Втора №40
042600019
С.ПЕТКО КАРАВЕЛОВО, ОУ Васил Левски - I етаж, ул. Втора №40
042600020
С.КУЦИНА, Читалище "Нравственост" І етаж, №462
042600021
С.КЛИМЕНТОВО, Клуб на пенсионера, ул. Иван Аврамов №31

Секция №

ОИК 0426 Полски Тръмбеш