На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1005 Бобошево

100500001
ГР.БОБОШЕВО, Читалище "Лоза" - 2 етаж, ул. Единство №1
100500002
ГР.БОБОШЕВО, Читалище "Лоза" -1 етаж, ул. Единство №1
100500003
С.СЛАТИНО, Кметството
100500004
С.УСОЙКА, Читалището
100500005
С.БЛАЖИЕВО, Кметството
100500006
С.ВИСОКА МОГИЛА, Кметството с. Висока Могила
100500007
С.ВУКОВО, Кметството
100500008
С.ДОБРОВО, Кметството
100500009
С.СКРИНО, Училището
100500010
С.БАДИНО, Кметството с. Бадино

Секция №

ОИК 1005 Бобошево