На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2310 Горна Малина

231000001
С.ГОРНА МАЛИНА, РИТУАЛЕН ДОМ
231000002
С.ГОРНА МАЛИНА, ЧИТАЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
231000003
С.БЕЛОПОПЦИ, ЧИТАЛИЩЕ "СЪЗНАНИЕ"
231000004
С.БАЙЛОВО, СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО
231000005
С.ДОЛНА МАЛИНА, ЧИТАЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
231000006
С.АПРИЛОВО, СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО
231000007
С.ГАЙТАНЕВО, СГРАДАТА НА СТАРОТО КМЕТСТВО
231000008
С.НЕГУШЕВО, СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО
231000009
С.ОСОИЦА, СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО
231000010
С.САРАНЦИ, СГРАДАТА НА ПОЩАТА, ет.1
231000011
С.ЧЕКАНЧЕВО, СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО
231000012
С.МАКОЦЕВО, СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО
231000013
С.ДОЛНО КАМАРЦИ, СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО
231000014
С.СТЪРГЕЛ, СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО
231000015
С.ГОРНО КАМАРЦИ, СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО

Секция №

ОИК 2310 Горна Малина