На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2730 Шумен

273000001
ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Светулка" ул." Ген Драгомиров"
273000002
ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Светулка" ул." Ген Драгомиров"
273000003
ГР.ШУМЕН, СУ "Трайко Симеонов" ул."Ген.Драгомиров" №44Б
273000004
ГР.ШУМЕН, СУ "Трайко Симеонов" ул."Ген.Драгомиров" №44Б
273000005
ГР.ШУМЕН, СУ "Трайко Симеонов" ул."Ген.Драгомиров" №44Б
273000006
ГР.ШУМЕН, СУ "Трайко Симеонов" ул."Ген.Драгомиров" №44Б
273000007
ГР.ШУМЕН, СУ "Трайко Симеонов" ул."Ген.Драгомиров" №44Б
273000008
ГР.ШУМЕН, СУ "Трайко Симеонов" ул."Ген.Драгомиров" №44Б
273000009
ГР.ШУМЕН, ОУ "Иван Вазов" ул."Ген. Столетов" №16а
273000010
ГР.ШУМЕН, ОУ "Иван Вазов" ул."Ген. Столетов" №16а
273000011
ГР.ШУМЕН, СУ "Трайко Симеонов" ул."Ген.Драгомиров" №44Б
273000012
ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Светулка" ул." Ген Драгомиров"
273000013
ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Светулка" ул." Ген Драгомиров"
273000014
ГР.ШУМЕН, НУ "Княз Борис І " ул."Ген.Тотлебен" №20
273000015
ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Пролетна дъга " филиал ул."Северна " №16 вх.1
273000016
ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Пролетна дъга" - ул."Софийско шосе" №2
273000017
ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Пролетна дъга " филиал ул."Северна " №16 вх.1
273000018
ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Дружба" ул." Странджа " №8
273000019
ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Дружба" ул." Странджа " №8
273000020
ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Дружба" ул." Странджа " №8
273000021
ГР.ШУМЕН, Клуб на инвалида ул."Тракия " №8
273000022
ГР.ШУМЕН, СУ " Васил Левски " ул."Дедеагач " №24
273000023
ГР.ШУМЕН, СУ " Васил Левски " ул."Дедеагач " №24
273000024
ГР.ШУМЕН, СУ " Васил Левски " ул."Дедеагач " №24
273000025
ГР.ШУМЕН, СУ " Васил Левски " ул."Дедеагач " №24
273000026
ГР.ШУМЕН, СУ " Васил Левски " ул."Дедеагач " №24
273000027
ГР.ШУМЕН, СУ " Васил Левски " ул."Дедеагач " №24
273000028
ГР.ШУМЕН, СУ " Васил Левски " ул."Дедеагач " №24
273000029
ГР.ШУМЕН, СУ " Васил Левски " ул."Дедеагач " №24
273000030
ГР.ШУМЕН, СУ " Васил Левски " ул."Дедеагач " №24
273000031
ГР.ШУМЕН, кв.Дивдядово 9 ОУ " Панаойт Волов " ул."Шестте ястребинчета " №1
273000032
ГР.ШУМЕН, кв.Дивдядово 9 ОУ " Панаойт Волов " ул."Шестте ястребинчета " №1
273000033
ГР.ШУМЕН, кв.Дивдядово Клуб на пенсионера бул."Велики Преслав " №134
273000034
ГР.ШУМЕН, кв.Дивдядово ЦДГ "Чучулига " ул."Васил Дяков" №4
273000035
ГР.ШУМЕН, кв.Макак Читалище ул."Мир" №38
273000036
ГР.ШУМЕН, кв.Мътница Читалище ул."Проф. Иван Иванов" №16
273000037
ГР.ШУМЕН, СОДУ "НЮВВАБ" ул."Г.С.Раковски " №36
273000038
ГР.ШУМЕН, СОДУ "НЮВВАБ" ул."Г.С.Раковски " №36
273000039
ГР.ШУМЕН, Клуб на пенсионера №7 ул."Съединение" №138
273000040
ГР.ШУМЕН, СОДУ "НЮВВАБ" ул."Г.С.Раковски " №36
273000041
ГР.ШУМЕН, ОУ "Иван Вазов" ул."Ген. Столетов" №16а
273000042
ГР.ШУМЕН, Читалище "Пробуда" ул."Ген.Скобелев " №33
273000043
ГР.ШУМЕН, Читалище "Пробуда" ул."Ген.Скобелев " №33
273000044
ГР.ШУМЕН, НУ "Княз Борис І " ул."Ген.Тотлебен" №20
273000045
ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Брезичка" ул."Август Попов" №22
273000046
ГР.ШУМЕН, ОУ "Иван Вазов" ул."Ген. Столетов" №16а
273000047
ГР.ШУМЕН, Клуб на пенсионера №7 ул."Съединение" №138
273000048
ГР.ШУМЕН, СУ "Панаойт Волов" ул."Съединение" №100
273000049
ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Брезичка" ул."Август Попов" №22
273000050
ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Златна рибка" ул."Петър Берон" №50
273000051
ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Златна рибка" ул."Петър Берон" №50
273000052
ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Пролетна дъга" - ул."Софийско шосе" №2
273000053
ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Пролетна дъга" - ул."Софийско шосе" №2
273000054
ГР.ШУМЕН, VІОУ " Еньо Марковски "ул."Нанчо Попович" №1
273000055
ГР.ШУМЕН, VІОУ " Еньо Марковски "ул."Нанчо Попович" №1
273000056
ГР.ШУМЕН, ПГ по икономика бул."Симеон Велики " №62
273000057
ГР.ШУМЕН, ПГ по икономика бул."Симеон Велики " №62
273000058
ГР.ШУМЕН, СУ "Панайот Волов" ул."Съединение" №100
273000059
ГР.ШУМЕН, СУ "Панайот Волов" ул."Съединение" №100
273000060
ГР.ШУМЕН, ІІІ ОУ " Димитър Благоев" ул." Харалан Ангелов " №17а
273000061
ГР.ШУМЕН, ІІІ ОУ " Димитър Благоев" ул." Харалан Ангелов " №17а
273000062
ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Златна рибка" ул."Петър Берон" №50
273000063
ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Пролетна дъга" - ул."Софийско шосе" №2
273000064
ГР.ШУМЕН, ІІІ ОУ " Димитър Благоев" ул." Харалан Ангелов " №17а
273000065
ГР.ШУМЕН, ЦДГ" Латинка" ул."Любен Каравелов " №4
273000066
ГР.ШУМЕН, ДКТ "Васил Друмев" бул."Славянски" №72
273000067
ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Слънце" ул."Съединение " №99
273000068
ГР.ШУМЕН, СУ "Панайот Волов" ул."Съединение" №100
273000069
ГР.ШУМЕН, Шуменски университет ул."Червени ескадрони " №22
273000070
ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Слънце" ул."Съединение " №99
273000071
ГР.ШУМЕН, Клуб на пенсионера №4 ул."Съединение " №95а
273000072
ГР.ШУМЕН, Читалище "Напредък" ул."Панаот Волов " №2
273000073
ГР.ШУМЕН, Детска ясла №6 ул." Марица " №12
273000074
ГР.ШУМЕН, Детска ясла №6 ул." Марица " №12
273000075
ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Щурче " ул."Цвята Кънчева " №12
273000076
ГР.ШУМЕН, НУ " Илия Р. Блъсков " ул." Христо Смирненски " №9
273000077
ГР.ШУМЕН, НУ " Илия Р. Блъсков " ул." Христо Смирненски " №9
273000078
ГР.ШУМЕН, НУ " Илия Р. Блъсков " ул." Христо Смирненски " №9
273000079
ГР.ШУМЕН, СУ " Сава Доброплодни " бул." Мадара " №34
273000080
ГР.ШУМЕН, СУ " Сава Доброплодни " бул." Мадара " №34
273000081
ГР.ШУМЕН, СУ " Сава Доброплодни " бул." Мадара " №34
273000082
ГР.ШУМЕН, Клуб на пенсионера №16 бул." Преслав " №5
273000083
ГР.ШУМЕН, ІІ ОУ " Д-р Петър Берон " ул." Съединение" №49
273000084
ГР.ШУМЕН, ПУ " Васил Друмев " ул."Милан Борисов" №16
273000085
ГР.ШУМЕН, ПУ " Васил Друмев " ул."Милан Борисов" №16
273000086
ГР.ШУМЕН, ПУ " Васил Друмев " ул."Милан Борисов" №16
273000087
ГР.ШУМЕН, ІІ ОУ " Д-р Петър Берон " ул." Съединение" №49
273000088
ГР.ШУМЕН, ІІ ОУ " Д-р Петър Берон " ул." Съединение" №49
273000089
ГР.ШУМЕН, СУ " Сава Доброплодни " бул." Мадара " №34
273000090
ГР.ШУМЕН, Читалище " Тодор Петков " бул."Мадара " №24
273000091
ГР.ШУМЕН, ІІ ОУ " Д-р Петър Берон " ул." Съединение" №49
273000092
ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Космонавт" ул. "Съединение" №12а
273000093
ГР.ШУМЕН, ІІ ОУ " Д-р Петър Берон " ул." Съединение" №49
273000094
ГР.ШУМЕН, ЦДГ "Космонавт" ул. "Съединение" №12а
273000096
С.БЕЛОКОПИТОВО, Читалище ул." Александър Стамболийски " №24
273000097
С.БЛАГОВО, Читалище пл."Юри Гагарин " №6
273000098
С.ВАСИЛ ДРУМЕВ, Читалище ул."Хан Аспарух " №15
273000099
С.ВЕЛИНО, Клуб на пенсионера ул."Вела Пискова " №41
273000100
С.ВЕТРИЩЕ, Пенсионерски клуб пл. "Толбухин" №1
273000101
С.ВЕХТОВО, Кметство ул."Дружба " №2
273000102
С.ГРАДИЩЕ, ЦДГ ул." Васил Друмев " №1
273000103
С.ДИБИЧ, Читалище ул."Кирил и Методий " №2
273000104
С.ДРУМЕВО, Читалище ул."Димитър Джуров " №1
273000105
С.ИВАНСКИ, Читалище ул."Иван Кръстев " №8
273000106
С.ИВАНСКИ, Читалище ул."Иван Кръстев " №8
273000107
С.ИЛИЯ БЛЪСКОВО, Клуб на пенсионера пл."Девети септември " №3
273000108
С.КЛАДЕНЕЦ, Клуб на пенсионера ул." Никола Вапцаров " №10
273000109
С.КОНЬОВЕЦ, Културен дом ул."Жилищен район " №1
273000110
С.КОСТЕНА РЕКА, Клуб на пенсионера ул." Васил Коларов " №3
273000111
С.ЛОЗЕВО, Кметство ул."Филип Тотю" №16
273000112
С.МАДАРА, Клуб на пенсионера ул."Мадарски конник " №30
273000113
С.МАДАРА, Клуб на пенсионера ул."Мадарски конник " №30
273000114
С.МАРАШ, Читалище ул."Георги Димитров " №19
273000115
С.НОВОСЕЛ, Кметство ул."Георги Димитров " №10
273000116
С.ОВЧАРОВО, Читалище ул."Ленин " №41
273000117
С.ПАНАЙОТ ВОЛОВО, Клуб на пенсионера ул." Митко Палаузов " №24
273000118
С.РАДКО ДИМИТРИЕВО, Читалище ул."Генерал Радко Димитриев" №12А
273000119
С.САЛМАНОВО, Младежки клуб ул."Атанас Въчев " №9
273000120
С.СРЕДНЯ, Читалище ул."Иван Христов " №17а
273000121
С.СТРУИНО, Читалище ул."Сабин" №1
273000122
С.ЦАРЕВ БРОД, Училище ул." Васил Коларов " №14
273000123
С.ЦАРЕВ БРОД, Училище ул." Васил Коларов " №14
273000124
С.ЧЕРЕНЧА, Читалище ул."Фисек " №13

Секция №

ОИК 2730 Шумен