На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1004 Бобов дол

100400001
ГР.БОБОВ ДОЛ, Професионална гимназия ул."Д.Благоев" №30
100400002
ГР.БОБОВ ДОЛ, ОУ "Никола Й. Вапцаров" - ул."Н. Й. Вапцаров" №1
100400003
ГР.БОБОВ ДОЛ, Професионална гимназия ул."Д.Благоев" №30
100400004
ГР.БОБОВ ДОЛ, Културен Дом - ул."В. Коларов" №4
100400005
ГР.БОБОВ ДОЛ, ОУ "Никола Й. Вапцаров" - ул."Н. Й. Вапцаров" №1
100400006
ГР.БОБОВ ДОЛ, СУ "Хр. Ботев" - ул."Кирил и Методий" №14
100400007
ГР.БОБОВ ДОЛ, СУ "Хр. Ботев" - ул."Кирил и Методий" №14
100400008
ГР.БОБОВ ДОЛ, Читалище "Просвета" - ул."Г. Димитров" №72
100400009
С.МЛАМОЛОВО, Читалище "Зора-2001"
100400010
С.МАЛО СЕЛО, Комплексна Обществена Сграда
100400011
С.ГОЛЕМО СЕЛО, Комплексна Обществена Сграда
100400012
С.ДОЛИСТОВО, Административна Сграда
100400013
С.БАБИНСКА РЕКА, Административна Сграда
100400014
С.БАБИНО, Комплексна Обществена Сграда
100400015
С.ГОЛЕМА ФУЧА, Кметството
100400016
С.МАЛА ФУЧА, Административна Сграда
100400017
С.КОРКИНА, Комплексна Обществена Сграда
100400018
С.ГОРНА КОЗНИЦА, Читалището
100400019
С.НОВОСЕЛЯНЕ, Административна Сграда
100400020
С.ШАТРОВО, Комплексна Обществена Сграда
100400021
С.ПАНИЧАРЕВО, Кметството
100400022
С.МАЛИ ВЪРБОВНИК, Кметството
100400023
С.ГОЛЯМ ВЪРБОВНИК, Комплексна Обществена Сграда
100400024
С.БЛАТО, Комплексна Обществена Сграда с.Блато

Секция №

ОИК 1004 Бобов дол