На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1050 Трекляно

105000001
С.ТРЕКЛЯНО, Клуба на пенсионера с. Трекляно
105000002
С.ГАБРЕШЕВЦИ, Кметството
105000003
С.ДОБРИ ДОЛ, Магазина
105000004
С.ГОРНИ КОРИТЕН, Кметството в с. Г. Коритен
105000005
С.СРЕДОРЕК, Читалището в с. Средорек
105000006
С.СУШИЦА, Кметството
105000007
С.ЧЕШЛЯНЦИ, Магазина в с. Чешлянци
105000008
Магазина в с. Киселица
105000009
С.ЗЛОГОШ, Кметството в с. Злогош

Секция №

ОИК 1050 Трекляно