На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0208 Камено

020800001
ГР.КАМЕНО, Зала Гражданска защита
020800002
ГР.КАМЕНО, СУ "Христо Ботев" - нова сграда
020800003
ГР.КАМЕНО, Клуб на пенсионера
020800004
ГР.КАМЕНО, СУ "Христо Ботев" - стара сграда
020800005
ГР.КАМЕНО, СУ "Христо Ботев" - стара сграда
020800006
ГР.КАМЕНО, Зала Шах клуб зад Читалище "Просвета"
020800007
С.ВИНАРСКО, Читалището
020800008
С.ВРАТИЦА, Кметството
020800009
С.ЖЕЛЯЗОВО, Пенсионерски клуб
020800010
С.КРЪСТИНА, Читалището
020800011
С.ЛИВАДА, Кметството
020800012
С.КОНСТАНТИНОВО, Читалището
020800013
С.ПОЛСКИ ИЗВОР, Читалището
020800014
С.РУСОКАСТРО, ОУ "Иван Вазов"
020800015
С.РУСОКАСТРО, ОУ "Иван Вазов"
020800016
С.СВОБОДА, Кметството-клуб
020800017
С.ТРЪСТИКОВО, Клуб на пенсионера
020800018
С.ТРОЯНОВО, ОУ "Христо Ботев"
020800019
С.ТРОЯНОВО, ОУ "Христо Ботев"
020800020
С.ЧЕРНИ ВРЪХ, Читалището

Секция №

ОИК 0208 Камено