На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1808 Две могили

180800001
ГР.ДВЕ МОГИЛИ, ул. "Н. Й. Вапцаров" №1, Автогара
180800002
ГР.ДВЕ МОГИЛИ, ул. "Шипка" №3, офис "МИГ ЛИДЕР Две могили Иваново"
180800003
ГР.ДВЕ МОГИЛИ, пл. "Филип Тотю" №1, Читалище
180800004
ГР.ДВЕ МОГИЛИ, ул. "Христо Ботев" №19, Бивша поликлиника
180800005
ГР.ДВЕ МОГИЛИ, ул. "Филип Тотю" №16, Клуб на пенсионера
180800006
С.БАНИСКА, ул. "Баниски Лом" №70, Читалище
180800007
С.БАТИШНИЦА, ул. "Дунав" №36, Клуб на пенсионера
180800008
С.БЪЗОВЕЦ, ул. "Георги Димитров" №103, Читалище
180800009
С.КАРАН ВЪРБОВКА, ул. "Трети март" №2, Читалище /библиотека/
180800010
С.КАЦЕЛОВО, ул. "Трети март" №2, Читалище
180800011
С.МОГИЛИНО, ул. "Възраждане" №69, Читалище
180800012
С.ОСТРИЦА, ул. "Георги Димитров" №43, Читалище
180800013
С.ПОМЕН, ул. "Демокрация" №1, Читалище
180800014
С.ЧИЛНОВ, ул. "Георги Димитров" №17А, Читалище
180800015
С.ШИРОКОВО, Сборна на с. Широково и с. Пепелина, ул. "Широки брод" №8, Читалище

Секция №

ОИК 1808 Две могили