На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0209 Карнобат

020900001
ГР.КАРНОБАТ, СУ "Кирил и Методий" - малка сграда
020900002
ГР.КАРНОБАТ, СУ "Кирил и Методий" - малка сграда
020900003
ГР.КАРНОБАТ, СУ "Кирил и Методий" - малка сграда
020900004
ГР.КАРНОБАТ, СУ "Кирил и Методий" - голяма сграда
020900005
ГР.КАРНОБАТ, СУ "Кирил и Методий" - голяма сграда
020900006
ГР.КАРНОБАТ, ОУ "Христо Смирненски" - спомагателна сграда (бивше ОУ "Софроний")
020900007
ГР.КАРНОБАТ, ОУ "Христо Смирненски" - спомагателна сграда (бивше ОУ "Софроний")
020900008
ГР.КАРНОБАТ, СУ "Кирил и Методий" - малка сграда
020900009
ГР.КАРНОБАТ, Център за обществена подкрепа, ул."Алекси Нейчев"14
020900010
ГР.КАРНОБАТ, Народно читалище "Д.Полянов-1862"
020900011
ГР.КАРНОБАТ, Kлуб на пенсионера, ул."Ал.Нейчев"
020900012
ГР.КАРНОБАТ, ЦСРИ "Надежда" (бивше ПУ "Минко Неволин")
020900013
ГР.КАРНОБАТ, ОУ "Христо Смирненски"
020900014
ГР.КАРНОБАТ, ОУ "Христо Смирненски"
020900015
ГР.КАРНОБАТ, СУ "Христо Ботев"
020900016
ГР.КАРНОБАТ, ЦСРИ "Надежда" (бивше ПУ "Минко Неволин")
020900017
ГР.КАРНОБАТ, СУ "Христо Ботев"
020900018
ГР.КАРНОБАТ, СУ "Христо Ботев"
020900019
ГР.КАРНОБАТ, СУ "Христо Ботев"
020900020
ГР.КАРНОБАТ, ОУ "П.Р.Славейков"
020900021
ГР.КАРНОБАТ, ДЦДМУ Бивше НУ "Паисий"
020900022
ГР.КАРНОБАТ, ДЦДМУ Бивше НУ "Паисий"
020900023
ГР.КАРНОБАТ, Помещение в административна сграда на Ж.П.гара
020900024
ГР.КАРНОБАТ, Пл. "Първи май", Пенсионерски клуб "Тракия"
020900025
ГР.КАРНОБАТ, ОУ "П.Р.Славейков"
020900026
ГР.КАРНОБАТ, СУ "Христо Ботев"
020900027
ГР.КАРНОБАТ, СУ "Кирил и Методий" - малка сграда
020900028
С.ИСКРА, Пенсионерски клуб
020900029
С.ЕКЗАРХ АНТИМОВО, Читалището
020900030
С.ЕКЗАРХ АНТИМОВО, ОУ "Христо Ботев"
020900031
С.ДРАГАНЦИ, Пенсионерски клуб
020900032
С.ДОБРИНОВО, Читалището
020900033
С.СМОЛНИК, Пенсионерски клуб
020900034
С.ЖИТОСВЯТ, Кметството
020900035
С.ДЕВЕТАК, Читалището
020900036
С.САН-СТЕФАНО, Клуб на пенсионера
020900037
С.ЖЕЛЕЗНИК, Клуб на пенсионера
020900038
С.НЕВЕСТИНО, Клуб на пенсионера
020900039
С.МЪДРИНО, Клуб на пенсионера
020900040
С.СИГМЕН, Кметството
020900041
С.РАКЛИЦА, Кметството
020900042
С.СОКОЛОВО, Кметството
020900043
С.ДРАГОВО, Кметството
020900044
С.ГЛУМЧЕ, Читалището
020900045
С.ЗИМЕН, Кметството
020900046
С.КЛИКАЧ, Кметството
020900047
С.ХАДЖИИТЕ, Кметството
020900048
С.КОЗАРЕ, Кметството
020900049
С.КРУШОВО, Клуб на пенсионера
020900050
С.АСПАРУХОВО, Читалището
020900051
С.ДЕТЕЛИНА, Кметството
020900052
С.ЧЕРКОВО, Читалището
020900053
С.СЪРНЕВО, Клуб на пенсионера
020900054
С.ЦЕРКОВСКИ, Кметството
020900055
С.ВЕНЕЦ, Клуб на пенсионера
020900056
С.КРУМОВО ГРАДИЩЕ, Клуб на пенсионера
020900057
С.ДЕВЕТИНЦИ, Кметството
020900058
С.ОГНЕН, Кметството

Секция №

ОИК 0209 Карнобат