На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2634 Хасково

263400001
ГР.ХАСКОВО, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Цар Страшимир" №37
263400002
ГР.ХАСКОВО, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Цар Страшимир" №37
263400003
ГР.ХАСКОВО, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Цар Страшимир" №37
263400004
ГР.ХАСКОВО, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Цар Страшимир" №37
263400005
ГР.ХАСКОВО, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Цар Страшимир" №37
263400006
ГР.ХАСКОВО, НЧиталище "П. Яворов", кв. "Поройни", ул. "Клокотница" №9
263400007
ГР.ХАСКОВО, ОУ "Любен Каравелов", ул. "Видин" №1
263400008
ГР.ХАСКОВО, ОУ "Любен Каравелов", ул. "Видин" №1
263400009
ГР.ХАСКОВО, ОУ "Любен Каравелов", ул. "Видин" №1
263400010
ГР.ХАСКОВО, ОУ "Любен Каравелов", ул. "Видин" №1
263400011
ГР.ХАСКОВО, СУ "Васил Левски", ул. "Стара планина" №2
263400012
ГР.ХАСКОВО, СУ "Васил Левски", ул. "Стара планина" №2
263400013
ГР.ХАСКОВО, Клуб на ветераните - бивше неделно училище, ул. "Генерал Карцов" №3
263400014
ГР.ХАСКОВО, НЧиталище "Иван Вазов", ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №22
263400015
ГР.ХАСКОВО, ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", ул. "Тимок" №97
263400016
ГР.ХАСКОВО, ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", ул. "Тимок" №97
263400017
ГР.ХАСКОВО, ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", ул. "Тимок" №97
263400018
ГР.ХАСКОВО, ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", ул. "Тимок" №97
263400019
ГР.ХАСКОВО, НТС, ул. "Сан Стефано" №3
263400020
ГР.ХАСКОВО, СУ "Васил Левски", ул. "Стара планина" №2
263400021
ГР.ХАСКОВО, ОУ "Св. Иван Рилски", кв."Дружба I", бул. "Г.С.Раковски" №24
263400022
ГР.ХАСКОВО, ОУ "Св. Иван Рилски", кв."Дружба I", бул. "Г.С.Раковски" №24
263400023
ГР.ХАСКОВО, ОУ "Св. Иван Рилски", кв."Дружба I", бул. "Г.С.Раковски" №24
263400024
ГР.ХАСКОВО, ОУ "Св. Иван Рилски", кв."Дружба I", бул. "Г.С.Раковски" №24
263400025
ГР.ХАСКОВО, ОУ "Св. Иван Рилски", кв."Дружба I", бул. "Г.С.Раковски" №24
263400026
ГР.ХАСКОВО, ОУ "Св. Иван Рилски", кв."Дружба I", бул. "Г.С.Раковски" №24
263400027
ГР.ХАСКОВО, ОУ "Св. Иван Рилски", кв."Дружба I", бул. "Г.С.Раковски" №24
263400028
ГР.ХАСКОВО, Дневен център за възрастни хора, ул. "Г.Кирков" №82
263400029
ГР.ХАСКОВО, ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", ул. "Тимок" №97
263400030
ГР.ХАСКОВО, Сграда бивша Автошкола, ул. "Пловдивска" №3
263400031
ГР.ХАСКОВО, ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", ул. "Тимок" №97
263400032
ГР.ХАСКОВО, ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", ул. "Тимок" №97
263400033
ГР.ХАСКОВО, НТС, ул. "Сан Стефано" №3
263400034
ГР.ХАСКОВО, НТС, ул. "Сан Стефано" №3
263400035
ГР.ХАСКОВО, НТС, ул. "Сан Стефано" №3
263400036
ГР.ХАСКОВО, ОУ "Христо Смирненски", бул. "Съединение" №16
263400037
ГР.ХАСКОВО, НЧ "Заря-1858", площад "Свобода" №11
263400038
ГР.ХАСКОВО, НЧ "Заря-1858", площад "Свобода" №11
263400039
ГР.ХАСКОВО, Обединени ученически общежития, бул."Ст.Стамболов" №8
263400040
ГР.ХАСКОВО, ОУ "Н.Й. Вапцаров", ул."Генерал Колев" №28
263400041
ГР.ХАСКОВО, ОУ "Н.Й. Вапцаров", ул."Генерал Колев" №28
263400042
ГР.ХАСКОВО, ОУ "Н.Й. Вапцаров", ул."Генерал Колев" №28
263400043
ГР.ХАСКОВО, НЧ "Г.Ив. Топузов", кв. "Възраждане", ул. "Пролетарска" №5
263400044
ГР.ХАСКОВО, ОУ "Н.Й.Вапцаров", ул. "Ген.Колев" №28
263400045
ГР.ХАСКОВО, В и К център, ж.к. "Орфей" - касов салон
263400046
ГР.ХАСКОВО, ОУ "Н.Й. Вапцаров", ул."Генерал Колев" №28
263400047
ГР.ХАСКОВО, В и К център, ж.к. "Орфей"
263400048
ГР.ХАСКОВО, ОУ "Шандор Петьофи", ж.к. "Орфей 1"
263400049
ГР.ХАСКОВО, ОУ "Шандор Петьофи", ж.к. "Орфей 1"
263400050
ГР.ХАСКОВО, ОУ "Шандор Петьофи", ж.к. "Орфей 1"
263400051
ГР.ХАСКОВО, ОУ "Шандор Петьофи", ж.к. "Орфей 1"
263400052
ГР.ХАСКОВО, ОУ "Шандор Петьофи", ж.к. "Орфей 1"
263400053
ГР.ХАСКОВО, ОУ "Шандор Петьофи", ж.к. "Орфей 1"
263400054
ГР.ХАСКОВО, ОУ "Шандор Петьофи", ж.к. "Орфей 1"
263400055
ГР.ХАСКОВО, ОУ "Шандор Петьофи", ж.к. "Орфей 1"
263400056
ГР.ХАСКОВО, НЧ "П. Р. Славейков ", ж.к. "Орфей 2"
263400057
ГР.ХАСКОВО, НЧ "П. Р. Славейков ", ж.к. "Орфей 2"
263400058
ГР.ХАСКОВО, ОУ "Шандор Петьофи", ж.к. "Орфей 1"
263400059
ГР.ХАСКОВО, ОУ "Шандор Петьофи", ж.к. "Орфей 1"
263400060
ГР.ХАСКОВО, НУ " Г.С. Раковски ", кв."Република", ул. "Единство" №5
263400061
ГР.ХАСКОВО, НУ " Г.С. Раковски ", кв."Република", ул. "Единство" №5
263400062
ГР.ХАСКОВО, ПГ по транспорт "Н.Й.Вапцаров", ул. "Република" №1
263400063
ГР.ХАСКОВО, ПГ по транспорт "Н.Й.Вапцаров", ул. "Република" №1
263400064
ГР.ХАСКОВО, НУ " Г.С. Раковски ", кв."Република", ул. "Единство" №5
263400065
ГР.ХАСКОВО, ПГ по транспорт "Н.Й.Вапцаров", ул. "Република" №1
263400066
ГР.ХАСКОВО, НУ " Г.С. Раковски ", кв."Република", ул. "Единство" №5
263400067
ГР.ХАСКОВО, НУ " Г.С. Раковски ", кв."Република", ул. "Единство" №5
263400068
ГР.ХАСКОВО, НУ " Г.С. Раковски ", кв."Република", ул. "Единство" №5
263400069
ГР.ХАСКОВО, ОУ "Хр. Смирненски", бул. "Съединение" №16
263400070
ГР.ХАСКОВО, Клуб на военноинвалидите, кв."Овчарски", ул."Македония" №22
263400071
ГР.ХАСКОВО, СУ "Св.Паисий Хилендарски ", ул. "Кресна" №1
263400072
ГР.ХАСКОВО, НЧ "Н. Вапцаров", кв. "Овчарски", ул. "Македония" №95а
263400073
ГР.ХАСКОВО, ОУ "Хр. Смирненски", бул. "Съединение" №16
263400074
ГР.ХАСКОВО, СУ "Св.Паисий Хилендарски ", ул. "Кресна" №1
263400075
ГР.ХАСКОВО, НЧ "Н. Вапцаров", кв. "Овчарски", ул. "Македония" №95а
263400076
ГР.ХАСКОВО, СУ "Св.Паисий Хилендарски ", ул. "Кресна" №1
263400077
ГР.ХАСКОВО, НУ "Христо Ботев", кв. "Хисаря", ул. "Балатон" №1
263400078
ГР.ХАСКОВО, НУ "Христо Ботев", кв. "Хисаря", ул. "Балатон" №1
263400079
ГР.ХАСКОВО, Клуб на инвалидите, бул. "България" №164
263400080
ГР.ХАСКОВО, СУ "Св.Паисий Хилендарски ", ул. "Кресна" №1
263400081
ГР.ХАСКОВО, НЧ "Кадрие Лятифова", бул. "Илинден" №45
263400082
ГР.ХАСКОВО, НЧ "Зора", клуб на кв. "Македонски", ул. "Даме Груев" №5а
263400083
ГР.ХАСКОВО, НЧ "Зора", клуб на кв. "Македонски", ул. "Даме Груев" №5а
263400084
Сграда на районен наместник до ДГ № 1 „Ян Бибиян“ - сграда „Пинокио“, кв. „Хисаря“, ул. „Пещера“
263400085
ГР.ХАСКОВО, Стол на Ветеринарната лечебница, бул. "Освобождение" №57
263400086
ГР.ХАСКОВО, Сграда на р. наместник до ДГ №1,"Ян Бибиян" кв. "Хисаря", ул." Пещера"
263400087
ГР.ХАСКОВО, НУ "Хр. Ботев", кв. "Хисаря", ул."Балатон" №1
263400088
ГР.ХАСКОВО, НУ "Хр. Ботев", кв. "Хисаря", ул."Балатон" №1
263400089
ГР.ХАСКОВО, НУ "Хр. Ботев", кв. "Хисаря", ул."Балатон" №1
263400090
ГР.ХАСКОВО, НУ "Хр. Ботев", кв. "Хисаря", ул."Балатон" №1
263400091
ГР.ХАСКОВО, НУ "Хр. Ботев", кв. "Хисаря", ул."Балатон" №1
263400092
ГР.ХАСКОВО, Спортна зала "Дружба", ул. "Драгоман" №2
263400093
ГР.ХАСКОВО, Младежки център, бул. "България" №41
263400094
ГР.ХАСКОВО, Младежки център, бул. "България" №41
263400095
ГР.ХАСКОВО, ОУ "Св. Кл. Охридски", ул. "Граф Игнатиев" №14
263400096
ГР.ХАСКОВО, ОУ "Св. Кл. Охридски", ул. "Граф Игнатиев" №14
263400097
ГР.ХАСКОВО, ОУ "Св. Кл. Охридски", ул. "Граф Игнатиев" №14
263400098
ГР.ХАСКОВО, ПГ по селско стопанство, ул. "Добруджа" №65
263400099
ГР.ХАСКОВО, НЧ "Климент Охридски 1969", пл. "П. Каравелов" №1
263400100
ГР.ХАСКОВО, ПГ по селско стопанство, ул. "Добруджа" №65
263400101
ГР.ХАСКОВО, ПГ по селско стопанство, ул. "Добруджа" №65
263400102
ГР.ХАСКОВО, ПГ по селско стопанство, ул. "Добруджа" №65
263400103
ГР.ХАСКОВО, ПГ по селско стопанство, ул. "Добруджа" №65
263400104
ГР.ХАСКОВО, ДГ №17 "Иглика", ул. "Червена стена"
263400105
ГР.ХАСКОВО, ОУ "Алеко Константинов", кв."Каменни", бул " България"
263400106
ГР.ХАСКОВО, ОУ "Алеко Константинов", кв."Каменни", бул " България"
263400107
ГР.ХАСКОВО, ОУ "Алеко Константинов", кв."Каменни", бул " България"
263400108
ГР.ХАСКОВО, НЧ"Пробуда",клуб на пенсионера,кв."Болярово",ул."Св.Харалмпий" №5
263400109
ГР.ХАСКОВО, НЧ "Пробуда", кв. "Болярово", ул. "Св. Харалмпий" №5
263400110
ГР.ХАСКОВО, НЧ "Пробуда", кв. "Болярово", ул. "Св. Харалмпий" №5
263400111
ГР.ХАСКОВО, Сградата на Дом за стари хора "Кенана"
263400112
С.НИКОЛОВО, с. Николово, сградата на кметството
263400113
С.ШИРОКА ПОЛЯНА, с. Широка поляна, сградата на кметството
263400114
С.ГАРВАНОВО, с. Гарваново, сградата на читалището
263400115
С.ВЪГЛАРОВО, с. Въгларово, сградата на кметството
263400116
С.КЛОКОТНИЦА, с. Клокотница, сградата на кметството
263400117
С.СТАМБОЛИЙСКИ, с. Стамболийски, сградата на кметството
263400118
С.ПОДКРЕПА, с. Подкрепа, сградата на читалището
263400119
С.УЗУНДЖОВО, с. Узунджово, Читалището
263400120
С.УЗУНДЖОВО, с. Узунджово, Ритуалната зала
263400121
С.АЛЕКСАНДРОВО, с. Александрово, сградата на читалището
263400122
С.НОВА НАДЕЖДА, с. Нова Надежда, сградата на кметството
263400123
С.ГЪЛЪБЕЦ, с. Гълъбец, сградата на кметството
263400124
С.БРЯГОВО, с. Брягово, сградата на читалището
263400125
С.РОДОПИ, с. Родопи, сградата на кметството
263400126
С.ДИНЕВО, с. Динево, сградата на кметството
263400127
С.СТОЙКОВО, с. Стойково, сградата на читалището
263400128
С.ЛЮБЕНОВО, с. Любеново, сградата на кметството
263400129
С.КРИВО ПОЛЕ, с. Криво поле, сградата на кметството
263400130
С.ЕЛЕНА, с. Елена, сградата на кметството
263400131
С.МАЛЕВО, с. Малево, сградата на училището
263400132
С.МАЛЕВО, с. Малево, сградата на училището
263400133
С.КНИЖОВНИК, с. Книжовник, сградата на читалището
263400134
С.МАНАСТИР, с. Манастир, сградата на кметството
263400135
С.КОРЕН, с. Корен, сградата на кметството
263400136
С.ГОРНО ВОЙВОДИНО, с. Горно Войводино, сградата на кметството
263400137
С.ДОЛНО ВОЙВОДИНО, с. Долно Войводино, сградата на кметството
263400138
С.МАСЛИНОВО, с. Маслиново, сградата на кметството
263400139
С.ВОЙВОДОВО, с. Войводово, ОУ"Христо Ботев"
263400140
С.ВОЙВОДОВО, с. Войводово, ОУ"Христо Ботев"
263400141
С.ОРЛОВО, с. Орлово, сградата на клуба
263400142
С.МАНДРА, с. Мандра, сградата на кметството
263400143
С.ГОЛЕМАНЦИ, с. Големанци, сградата на клуба
263400144
С.ДОЛНО ГОЛЕМАНЦИ, с. Долно Големанци, сградата на кметството
263400145
С.ЗОРНИЦА, с. Зорница, сградата на кметството
263400146
С.КОНУШ, с. Конуш, сградата на бившата сладкарница
263400147
С.ТРАКИЕЦ, с. Тракиец, сградата на читалището
263400148
С.КОЗЛЕЦ, с. Козлец, сградата на кметството
263400149
С.ТЕКЕТО, с. Текето, сградата на кметството

Секция №

ОИК 2634 Хасково