На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1639 Кричим

163900001
ГР.КРИЧИМ, НУ Васил Левски, физкултурен салон, бул.Тракия №1
163900002
ГР.КРИЧИМ, НУ Васил Левски, столова, бул.Тракия №1
163900003
ГР.КРИЧИМ, СУ П.Р.Славейков бул.Тракия №24
163900004
ГР.КРИЧИМ, Дневен център за стари хора, бул.Ал.Стамболийски №27А
163900005
ГР.КРИЧИМ, СУ П.Р.Славейков, начален етап, ул.Д.Благоев №5
163900006
ГР.КРИЧИМ, Ритуална зала в сградата на Община Кричим пл.Обединение №3
163900007
ГР.КРИЧИМ, Народно Читалище Пробуда-1912, пл.Обединение №5
163900008
ГР.КРИЧИМ, Младежки дом, ул.Никола Петков №11
163900009
ГР.КРИЧИМ, СУ П.Р.Славейков, начален етап, ул.Д.Благоев №5, I-ви етаж
163900010
ГР.КРИЧИМ, НУ Васил Левски, бул.Тракия №1, I-ви етаж

Секция №

ОИК 1639 Кричим