На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2718 Каолиново

271800001
С.БРАНИЧЕВО, Кметство ул. "Септември" 31
271800002
С.БРАНИЧЕВО, Младежки дом ул. "Радецки" №2
271800003
С.ГУСЛА, Кметство ул. "Бузлуджа" №1
271800004
С.ДОЙРАНЦИ, Читалище ул.Георги Димитров"13
271800005
С.ДОЛИНА, Читалище ул. "Георги Димитров" №11
271800006
С.ЗАГОРИЧЕ, Кметство ул. "Витоша" №11
271800007
ГР.КАОЛИНОВО, СОУ ул. "Христо Ботев" №4
271800008
ГР.КАОЛИНОВО, кв.Боймир Читалище ул. "Ал. Батенберг" №55
271800009
ГР.КАОЛИНОВО, кв.Кус Кметство ул."Неджеб Осман " №12
271800010
С.КЛИМЕНТ, Основно училище ул.Съединение" №62
271800011
С.КЛИМЕНТ, Основно училище ул.Съединение" №62
271800012
С.ЛИСИ ВРЪХ, Кметство ул."Васил Левски" №38
271800013
С.ЛЯТНО, Основно училище ул."Георги Димитров" №4
271800014
С.НАУМ, Кметство ул. "20-ти май" №9
271800015
С.ОМАРЧЕВО, Кметство ул. "Христо Ботев" №4
271800016
С.ПРИСТОЕ, Кметство ул. "Юри Гагарин" №16
271800017
С.ПРИСТОЕ, Основно училище ул. "Аврора" №6
271800018
С.СИНИ ВИР, Кметство ул. "Ленин" №10
271800019
С.СРЕДКОВЕЦ, Кметство ул. "Победа" №28
271800020
С.ТОДОР ИКОНОМОВО, Кметство ул. "Тодор Икономов" №3
271800021
С.ТОДОР ИКОНОМОВО, Основно училище ул. "Преслав" №2
271800022
С.ТОДОР ИКОНОМОВО, Основно училище ул. "Преслав" №2
271800023
С.ТЪКАЧ, Кметство ул. "Георги Димитров" №10

Секция №

ОИК 2718 Каолиново