На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0221 Созопол

022100001
ГР.СОЗОПОЛ, Читалище "Отец Паисий" - Ритуална зала
022100002
ГР.СОЗОПОЛ, Читалище "Отец Паисий" - Кино видео клуб
022100003
ГР.СОЗОПОЛ, Училището-ул."Иван Вазов"2
022100004
ГР.СОЗОПОЛ, Училището(столова за хранене)-ул."Иван Вазов"2
022100005
ГР.СОЗОПОЛ, Училището-ул."Иван Вазов"2, вход от страна на ул."Каваците"
022100006
ГР.СОЗОПОЛ, Училището-ул."Иван Вазов"2
022100008
С.АТИЯ, Клуб на пенсионера
022100009
С.АТИЯ, Училището
022100010
С.ВЪРШИЛО, Кметството
022100011
С.ГАБЪР, Клуб на пенсионера
022100012
С.ЗИДАРОВО, Училището
022100013
С.ЗИДАРОВО, Училището
022100015
С.ИНДЖЕ ВОЙВОДА, Читалището
022100016
С.КРУШЕВЕЦ, Клуб на пенсионера
022100017
С.ПРИСАД, Клуб на пенсионера
022100018
С.РАВАДИНОВО, Кметството
022100019
С.РАВНА ГОРА, Училището
022100020
С.РОСЕН, Кметството
022100021
С.РОСЕН, Клуб на пенсионера
022100022
ГР.ЧЕРНОМОРЕЦ, Читалището
022100023
ГР.ЧЕРНОМОРЕЦ, Клуб на пенсионера

Секция №

ОИК 0221 Созопол