На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1207 Брусарци

120700001
ГР.БРУСАРЦИ, ул. "Иван Бобанов" №19А (СОУ "Христо Ботев")
120700002
ГР.БРУСАРЦИ, ул. "Георги Димитров" №106 (Читалище "Просвета")
120700003
С.СМИРНЕНСКИ, ул. "Ленин" №3 (Читалище "Светлина")
120700004
С.ДЪБОВА МАХАЛА, ул. "Георги Димитров" №41 (Кметството)
120700005
С.КИСЕЛЕВО, ул. "Георги Димитров" №15 (Читалище)
120700006
С.КНЯЖЕВА МАХАЛА, ул. "Георги Димитров" №4 (Кметството)
120700007
С.КРИВА БАРА, ул. "Димитър Благоев" №8 (Клуб на пенсионера)
120700008
С.КРИВА БАРА, ул. "Георги Димитров" №3 (ОУ "П.К. Яворов")
120700009
С.ВАСИЛОВЦИ, ул. "Димитър Благоев" №2 (Клуб на пенсионера)
120700010
С.ВАСИЛОВЦИ, ул. "Васил Левски" №5 (Детска Градина)
120700011
С.ДОНДУКОВО, ул. "Васил Левски" №1 (Читалище "Христо Ботев")
120700012
С.БУКОВЕЦ, ул. "Георги Димитров" №2 (Кметството)

Секция №

ОИК 1207 Брусарци