На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0133 Петрич

013300001
ГР.ПЕТРИЧ, ОУ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"
013300002
ГР.ПЕТРИЧ, ПГИТ"ПРОФ.АС.ЗЛАТАРОВ"
013300003
ГР.ПЕТРИЧ, ПГИТ"ПРОФ.АС.ЗЛАТАРОВ"
013300004
ГР.ПЕТРИЧ, СГРАДА"СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ", ДО КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ."СЛАВЯНСКА" №2
013300005
ГР.ПЕТРИЧ, СГРАДА"СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ", ДО КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ."СЛАВЯНСКА" №2
013300006
ГР.ПЕТРИЧ, ПГ "ПЕЙО К.ЯВОРОВ"
013300007
ГР.ПЕТРИЧ, СУ "АНТОН ПОПОВ"
013300008
ГР.ПЕТРИЧ, ПГ "ПЕЙО К.ЯВОРОВ"
013300009
ГР.ПЕТРИЧ, ОУ "КОЧО МАВРОДИЕВ"
013300010
ГР.ПЕТРИЧ, ОУ "КОЧО МАВРОДИЕВ"
013300011
ГР.ПЕТРИЧ, ОУ "КОЧО МАВРОДИЕВ"
013300012
ГР.ПЕТРИЧ, ОУ "КОЧО МАВРОДИЕВ"
013300013
ГР.ПЕТРИЧ, СУ "АНТОН ПОПОВ"
013300014
ГР.ПЕТРИЧ, СУ "АНТОН ПОПОВ"
013300015
ГР.ПЕТРИЧ, СУ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ"
013300016
ГР.ПЕТРИЧ, СУ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ"
013300017
ГР.ПЕТРИЧ, СУ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ"
013300018
ГР.ПЕТРИЧ, ДГ НА УЛ."СОЛУНСКА"
013300019
ГР.ПЕТРИЧ, ДГ НА УЛ."СОЛУНСКА"
013300020
ГР.ПЕТРИЧ, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА-МБАЛ "ЮГОЗАПАДНА"
013300021
ГР.ПЕТРИЧ, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА-КВ. ШАРОН, УЛ."БИТОЛЯ"
013300022
ГР.ПЕТРИЧ, ПГМЕТ "ЮРИЙ ГАГАРИН"
013300023
ГР.ПЕТРИЧ, ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"
013300024
ГР.ПЕТРИЧ, ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"
013300025
ГР.ПЕТРИЧ, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА В КВ. "ПОЛЯНИТЕ"
013300026
ГР.ПЕТРИЧ, ОУ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"
013300027
ГР.ПЕТРИЧ, ДГ ул."ЦАР СИМЕОН"
013300028
ГР.ПЕТРИЧ, ДГ ул."ЦАР СИМЕОН"
013300029
ГР.ПЕТРИЧ, ДГ ул."ЦАР СИМЕОН"
013300030
ГР.ПЕТРИЧ, СУ "АНТОН ПОПОВ"
013300031
ГР.ПЕТРИЧ, СУ "АНТОН ПОПОВ"
013300032
ГР.ПЕТРИЧ, СУ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ"
013300033
ГР.ПЕТРИЧ, СУ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ"
013300034
ГР.ПЕТРИЧ, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА В Ж.К. ЦАР САМУИЛ
013300035
ГР.ПЕТРИЧ, СБА
013300036
ГР.ПЕТРИЧ, СБА
013300037
С.ДРАНГОВО, ДЕТСКАТА ГРАДИНА
013300038
С.ТОПОЛНИЦА, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ
013300039
С.МИТИНО, КМЕТСТВОТО
013300040
С.РЪЖДАК, КМЕТСТВОТО
013300041
С.МАРИКОСТИНОВО, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
013300042
С.МАРИКОСТИНОВО, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
013300043
С.КРОМИДОВО, КМЕТСТВОТО
013300044
С.КАПАТОВО, КМЕТСТВОТО
013300045
С.НОВО КОНОМЛАДИ, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
013300046
С.ГЕНЕРАЛ ТОДОРОВ, ЧИТАЛИЩЕТО
013300047
С.КУЛАТА, КМЕТСТВОТО-РИТУАЛНА ЗАЛА
013300048
С.ДОЛНО СПАНЧЕВО, КМЕТСТВОТО
013300049
С.МАРИНО ПОЛЕ, ЧИТАЛИЩЕТО
013300050
С.ЧУЧУЛИГОВО, КМЕТСТВОТО
013300051
С.КЪРНАЛОВО, ОУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"
013300052
С.КЪРНАЛОВО, ОУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"
013300053
С.РУПИТЕ, ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИ"
013300054
С.РУПИТЕ, ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИ"
013300055
С.СТАРЧЕВО, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
013300056
С.МИХНЕВО, УЧИЛИЩЕТО
013300057
С.МИХНЕВО, УЧИЛИЩЕТО
013300058
С.РИБНИК, ЧИТАЛИЩЕТО
013300059
С.ПЪРВОМАЙ, СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
013300060
С.ПЪРВОМАЙ, СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
013300061
С.ПЪРВОМАЙ, СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
013300062
С.ПЪРВОМАЙ, СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
013300063
С.ПЪРВОМАЙ, СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
013300064
С.КАВРАКИРОВО, ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИ"
013300065
С.КАВРАКИРОВО, ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИ"
013300066
С.ДОЛНА РИБНИЦА, УЧИЛИЩЕТО
013300067
С.ЧУРИЧЕНИ, КМЕТСТВОТО
013300068
С.МЕНДОВО, ЧИТАЛИЩЕТО
013300069
С.БОРОВИЧЕНЕ, ЧИТАЛИЩЕТО
013300070
С.ДОЛНА КРУШИЦА, КМЕТСТВОТО
013300071
С.ГЕГА, КМЕТСТВОТО
013300072
С.КУКУРАХЦЕВО, КМЕТСТВОТО С. КУКУРАХЦЕВО
013300073
С.СТРУМЕШНИЦА, КМЕТСТВОТО I-ви ЕТАЖ
013300074
С.ЗОЙЧЕНЕ, МАГАЗИН НА РПК - С. ЗОЙЧЕНЕ
013300075
С.ВИШЛЕНЕ, КМЕТСТВОТО С. ВИШЛЕНЕ
013300076
С.ПРАВО БЪРДО, КЛУБЧЕТО
013300077
С.ЯКОВО, КМЕТСТВОТО С. ЯКОВО
013300078
С.ДРЕНОВО, КМЕТСТВОТО, С.ДРЕНОВО
013300079
С.БЕЛАСИЦА, ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
013300080
С.БЕЛАСИЦА, ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
013300081
С.КОЛАРОВО, СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
013300082
С.КОЛАРОВО, СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
013300083
С.КОЛАРОВО, СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
013300084
С.САМУИЛОВО, КМЕТСТВОТО
013300085
С.КАМЕНА, КМЕТСТВОТО
013300086
С.ЯВОРНИЦА, ЧИТАЛИЩЕТО
013300087
С.КЛЮЧ, ЧИТАЛИЩЕТО
013300088
С.СКРЪТ, ОУ "П.К. ЯВОРОВ"
013300089
С.СКРЪТ, ОУ "П.К. ЯВОРОВ"
013300090
С.ГАБРЕНЕ, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА

Секция №

ОИК 0133 Петрич