На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0302 Аксаково

030200001
ГР.АКСАКОВО, Читалище "Просвета - 1905", ул."Г.Петлешев" №37а
030200002
ГР.АКСАКОВО, Заседателна зала на Общински съвет, ул."Слави Дойчев" №6г, ет.2
030200003
ГР.АКСАКОВО, ул."Михаил Иванов" №1
030200004
ГР.АКСАКОВО, ул."Михаил Иванов" №1
030200005
ГР.АКСАКОВО, СУ "Св.Климент Охридски", ул."Митко Палаузов" №27а
030200006
ГР.АКСАКОВО, СУ "Св.Климент Охридски", ул."Митко Палаузов" №27а
030200007
ГР.АКСАКОВО, АМЦСМП - ул.Кап.Петко войвода" №7
030200008
ГР.АКСАКОВО, СУ "Св.Климент Охридски", ул."Митко Палаузов" №27а
030200009
ГР.АКСАКОВО, СУ "Св.Климент Охридски", ул."Митко Палаузов" №27а
030200010
С.ИЗВОРСКО, Адм. сграда на кметството
030200011
С.ВЪГЛЕН, ОУ "Христо Смирненски"
030200012
С.ЯРЕБИЧНА, Читалище"Яребична-2007"
030200013
С.ЗОРНИЦА, Читалище"Самообразование-2006"
030200014
ГР.ИГНАТИЕВО, Ритуална зала, ул."Жечка Карамфилова" №1
030200015
ГР.ИГНАТИЕВО, СУ"Св.св.Кирил и Методий", ул."Плиска" №11
030200016
ГР.ИГНАТИЕВО, Поликлиника-"Кризисен център", ул."Слави Дойчев" №25
030200017
ГР.ИГНАТИЕВО, Младежки дом-Зала 1, ул."Слави Дойчев"
030200018
ГР.ИГНАТИЕВО, Младежки дом-Зала 2, ул."Слави Дойчев"
030200019
С.СЛЪНЧЕВО, Читалище"Учител 1906"
030200020
С.БОТЕВО, Клуб на пенсионера
030200021
С.КИЧЕВО, Кметството, ет.1, Информац. център
030200022
С.КУМАНОВО, Пенсионерски клуб "Надежда"
030200023
С.ОРЕШАК, Читалище"Светлина -2007"
030200024
С.ДОЛИЩЕ, Читалище "Васил Левски-1944"
030200025
С.НОВАКОВО, Читалище "Новаково-2007"
030200026
С.КЛИМЕНТОВО, Изложбена зала Климентово
030200027
С.ГЕНЕРАЛ КАНТАРДЖИЕВО, Читалище "Отец Паисий-1941"
030200028
С.ОСЕНОВО, Адм. сграда на кметството
030200029
С.ВОДИЦА, Читалище "Васил Левски-1927"
030200030
С.ЗАСМЯНО, Адм.сграда на кметството
030200031
С.КРУМОВО, Адм.сграда на кметството
030200032
С.РАДЕВО, Адм.сграда на кметството
030200033
С.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВО, Адм. сграда на кметството
030200034
С.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВО, ОбУ"Иван Вазов"
030200035
С.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВО, Читалище"Просвета-1922"
030200036
С.ДОБРОГЛЕД, Адм.сграда на кметството
030200037
С.ПРИПЕК, Читалище"Пробуда-1933"

Секция №

ОИК 0302 Аксаково