На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2356 Мирково

235600001
С.МИРКОВО, ОУ"ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"
235600002
С.МИРКОВО, ОУ"ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"
235600003
С.СМОЛСКО, ЧИТАЛИЩНАТА СГРАДА - салона
235600004
С.БУНОВО, АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА - ет. 1
235600005
С.КАМЕНИЦА, АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА
235600006
С.БЕНКОВСКИ, КЛУБА НА КМЕТСТВОТО

Секция №

ОИК 2356 Мирково