На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2722 Нови пазар

272200001
ГР.НОВИ ПАЗАР, ПГ по селско стопанство ул."Плиска " №21
272200002
ГР.НОВИ ПАЗАР, ЦДГ №2-филиал ул."Голо бърдо"
272200003
ГР.НОВИ ПАЗАР, ОУ "Н. Й. Вапцаров" ул."Гурко " №2
272200004
ГР.НОВИ ПАЗАР, Клуб на пенсионера №1 ул."Марица" №55
272200005
ГР.НОВИ ПАЗАР, ОУ "Н. Й. Вапцаров" ул."Гурко " №2
272200006
ГР.НОВИ ПАЗАР, Клуб на пенсионера №4 ул."Оборище" №14
272200007
ГР.НОВИ ПАЗАР, Клуб на инвалида ул. "Патриарх Евтимий" №16
272200008
ГР.НОВИ ПАЗАР, Клуб на пенсионера №5 ул."Хаджи Димитър" №16
272200009
ГР.НОВИ ПАЗАР, ЦДГ №1 - І-ви вход ул."Стефан Караджа " №40
272200010
ГР.НОВИ ПАЗАР, ЦДГ №1 - І-ви вход ул."Стефан Караджа " №40
272200011
ГР.НОВИ ПАЗАР, ЦДГ №1 - ІІ-ри вход ул."Стефан Караджа " №40
272200012
ГР.НОВИ ПАЗАР, СУ "Васил Левски" ул."Кирил и Методий " №15
272200013
ГР.НОВИ ПАЗАР, Спортна зала ул. "Петър Берон" №33
272200014
ГР.НОВИ ПАЗАР, ЦДГ №4 ул.Братя Миладинови №17
272200015
ГР.НОВИ ПАЗАР, Клуб на пенсионера №2 ул. "Цар Асен" №37
272200016
ГР.НОВИ ПАЗАР, СУ "Хан Исперих" ул."Владимир Заимов " №1
272200017
ГР.НОВИ ПАЗАР, ДГ №3 ул."Цар Асен " №77
272200018
ГР.НОВИ ПАЗАР, Клуб на пенсионера №3 ул. "Хан Крум" №28-30
272200019
ГР.НОВИ ПАЗАР, ЖРС " Хаячи " ул."Петър Берон " №97а
272200020
ГР.НОВИ ПАЗАР, Дом за стари хора ул. " Бреза " №2
272200021
С.СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ, ОУ " Климент Охридски " ул. " Димитър Полянов " №1
272200022
С.ВОЙВОДА, Кметство Ритуална зала ул."Стефан Караджа " №1
272200023
С.ЕНЕВО, Клуб на пенсионера ул. "Георги Димитров " №34А
272200024
С.ЖИЛИНО, Читалище ул. " Христо Ботев " №2
272200025
С.ЗАЙЧИНО ОРЕШЕ, Клуб на пенсионера ул." Димитър Петров " №12
272200026
С.ИЗБУЛ, Кметство ул" Пирин " №2
272200027
С.МИРОВЦИ, Кметство ул." Стоян Мураданларски " №37а
272200028
С.ПАМУКЧИИ, Кметство ул." Свобода " №1
272200029
С.ПАМУКЧИИ, Основно училище " Христо Ботев" пл. " Свобода " №2а
272200030
С.ПИСАРЕВО, Кметство ул."Христо Ботев " №1
272200031
С.ПРАВЕНЦИ, Читалище ул." Христо Ботев " №22
272200032
С.ПРЕСЕЛКА, Читалище ул. Георги Димитров №38
272200033
С.СЕЧИЩЕ, Кметство ул."Ален мак" №2
272200034
С.СТАН, Кметство ул." Ген. Скобелев" №4
272200035
С.ТРЪНИЦА, Кметство ул." Панайот Волов " №2

Секция №

ОИК 2722 Нови пазар