На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2725 Смядово

272500001
ГР.СМЯДОВО, Детска градина "Маргаритка" ул. "Цар Калоян " №5
272500002
ГР.СМЯДОВО, СУ "Св. св. Кирил и Методий" ул."Черноризец Храбър " №16
272500003
ГР.СМЯДОВО, Ритуална зала пл."Борис І " №4
272500004
ГР.СМЯДОВО, Читалище "Братство - 1860" пл. "Борис І " №1
272500005
С.АЛЕКСАНДРОВО, Читалище ул."Иглика" №2
272500006
С.БЯЛ БРЯГ, Кметство ул."Хан Аспарух " №8
272500007
С.ВЕСЕЛИНОВО, Кметство ул."Кръщеница" №1
272500008
С.ЖЕЛЪД, Кметство ул."Камчия " №19
272500009
С.КЪЛНОВО, Читалище ул."Добри Войников " №16
272500010
С.НОВО ЯНКОВО, Кметство ул."Васил Левски " №39
272500011
С.РИШ, Кметство ул."Клокотница" №1
272500012
С.ЧЕРНИ ВРЪХ, Кметство ул."Иван Вазов " №23
272500013
С.ЯНКОВО, Читалище пл."Възраждане " №53

Секция №

ОИК 2725 Смядово