На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1729 Самуил

172900001
С.БОГДАНЦИ, ул."Г.Бенковски" №14 - Народно Читалище"Просвета"
172900002
С.БОГОМИЛЦИ, ул."Гео Милев" №17 - Народно Читалище"В.Левски"
172900003
С.ВЛАДИМИРОВЦИ, ул."Христо Ботев" №1 - ОУ "Христо Ботев"
172900004
С.ВЛАДИМИРОВЦИ, ул."Христо Ботев" №1 - ОУ "Христо Ботев"
172900005
С.ГОЛЯМА ВОДА, ул."Царевец" №25- Народно Читалище "Свобода-1919"
172900006
С.ГОЛЯМ ИЗВОР, ул."Васил Левски" №85 - Пенсионерски клуб
172900007
С.ЖЕЛЯЗКОВЕЦ, ул."Тракия" №22 - Народно Читалище "П.Хилендарски"
172900008
С.ЗДРАВЕЦ, ул."Гео Милев" №56 -Народно Читалище "Н.Й.Вапцаров"
172900009
С.КРИВИЦА, ул."Ивайло" №42 - Народно Читалище "Развитие"
172900010
С.НОЖАРОВО, ул."Хр.Смирненски" №6 - НЧ "Г.С.Раковски"
172900011
С.ПЧЕЛИНА, ул."Байкал №2 - Административна сграда на кметство с.Пчелина
172900012
С.КАРА МИХАЛ, ул."Хр.Ботев" №5 - Пенсионерски клуб
172900013
С.ХУМА, ул."Гео Милев" №25 -Народно Читалище "В.Левски"
172900014
С.ХЪРСОВО, ул."Ал.Стамболийски" №32- Народно Читалище "Паметник"
172900015
С.САМУИЛ, ул."Д.Благоев" №36 - Народно Читалище "Хр.Ботев"
172900016
С.САМУИЛ, ул."Ивайло" №16 - ЦДГ"Кокиче"

Секция №

ОИК 1729 Самуил