На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2347 Златица

234700001
ГР.ЗЛАТИЦА, СУ "ПАЙСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", ул."Васил Левски" №2
234700002
ГР.ЗЛАТИЦА, ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ",пл."Македония" №2
234700003
ГР.ЗЛАТИЦА, ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ",пл."Македония" №2
234700004
ГР.ЗЛАТИЦА, СУ "ПАЙСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", ул."Васил Левски" №2
234700005
ГР.ЗЛАТИЦА, СУ "ПАЙСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", ул."Васил Левски" №2
234700006
ГР.ЗЛАТИЦА, СУ "ПАЙСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", ул."Васил Левски" №2
234700007
ГР.ЗЛАТИЦА, СУ "ПАЙСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", ул."Васил Левски" №2
234700008
С.ЦЪРКВИЩЕ, ЧИТАЛИЩЕ "Н.Й.Вапцаров 1951 г."
234700009
С.КАРЛИЕВО, ЧИТАЛИЩЕ "Просвета 1915 г."
234700010
С.ПЕТРИЧ, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ "ИСКРА"

Секция №

ОИК 2347 Златица