На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0324 Провадия

032400001
ГР.ПРОВАДИЯ, кв."Север",срещу бл.10 -сградата на Държавно горско стопанство
032400002
ГР.ПРОВАДИЯ, кв."Север",между бл.9 и бл.10-сградата на пенсионерски клуб"Детелина"
032400003
ГР.ПРОВАДИЯ, ул."Средна гора" №32,сградата на детска градина"Пролет"
032400004
ГР.ПРОВАДИЯ, ул."Дунав" №17, сградата на ІІ ОУ "Иван Вазов"
032400005
ГР.ПРОВАДИЯ, Центр.площад№1-сгр.на ц-р за подкр. за лич. разв./Общ. детски к-кс/
032400006
ГР.ПРОВАДИЯ, Центр.площад№1-сгр.на ц-р за подкр. за лич. разв./Общ. детски к-кс/
032400007
ГР.ПРОВАДИЯ, ул."Св.Св.Кирил и Методий" №85,сградата на Ламбова къща
032400008
ГР.ПРОВАДИЯ, ул."Св.Св.Кирил и Методий" №82,сградата на I ОУ "Христо Смирнески"
032400009
ГР.ПРОВАДИЯ, ул."Св.Св.Кирил и Методий" №82,сградата на I ОУ "Христо Смирнески"
032400010
ГР.ПРОВАДИЯ, ул."Цар Освободител" №96,сградата на пенсионерски клуб"Надежда"
032400011
ГР.ПРОВАДИЯ, ул."Сан Стефано" №28,сградата на детска градина "Снежанка"
032400012
ГР.ПРОВАДИЯ, ул.Желез Йорданов" №1,адм.сграда на МБАЛ"Царица Йоанна-" Поликлиника
032400013
ГР.ПРОВАДИЯ, ул."Дунав" №72, сградата на СУ "Димитър Благоев"
032400014
ГР.ПРОВАДИЯ, ул."Рада Илиева" №1,сградата на детска градина"Снежанка",ф-ал"Детелина"
032400015
ГР.ПРОВАДИЯ, ул."Дунав" №46-сградата на пенсионерски клуб"Овеч"
032400016
ГР.ПРОВАДИЯ, ул."Дунав" №17, сградата на ІІ ОУ "Иван Вазов"
032400017
ГР.ПРОВАДИЯ, ул."Дунав" №17, сградата на ІІ ОУ "Иван Вазов"
032400018
С.БОЗВЕЛИЙСКО, ул."Втора" №9а-сградата на ОУ"Васил Левски"
032400019
С.БОЗВЕЛИЙСКО, ул."Трета" №3а-сградата на НЧ"Пробуда-1927"
032400020
С.БЪРЗИЦА, Сградата на пенсионерски клуб"Шеремет"
032400021
С.ТУТРАКАНЦИ, Сградата на кметството в пенсионерски клуб"Любов"
032400022
С.ЧАЙКА, Сградата на НЧ"Напредък-1920"
032400023
С.ЧЕРКОВНА, Сградата на кметството
032400024
С.ОВЧАГА, Сградата на НЧ"Пробуда-1928"
032400025
С.РАВНА, Сграда на пенсионерски клуб"Утеха"
032400026
С.КРИВНЯ, Сграда на пенсионерски клуб"Стефан Боранов"
032400027
С.НЕНОВО, Сграда на кметството
032400028
С.ГРАДИНАРОВО, Сграда на НЧ"Надежда-1901"
032400029
С.СЛАВЕЙКОВО, Сграда на кметството
032400030
С.СНЕЖИНА, Сграда на НУ"Христо Ботев"
032400031
С.ЧЕРНООК, Сграда на НЧ"Васил Левски-1927"
032400032
С.БЛЪСКОВО, ул."Седма" №2,сграда на ОбУ"Св.Св.Кирил и Методий"
032400033
С.БЛЪСКОВО, ул."Седма" №2,сграда на ОбУ"Св.Св.Кирил и Методий"
032400034
С.КИТЕН, Сграда на кметството
032400035
С.ХРАБРОВО, Сграда на пенсионерски клуб"Нов живот"
032400036
С.КОМАРЕВО, Сграда на НЧ"Отец Паисий-1923"
032400037
С.ЖИТНИЦА, Сграда на ОУ"Христо Ботев"
032400038
С.МАНАСТИР, Сграда на НЧ"Илия Добрев-1899"
032400039
С.ДОБРИНА, Сграда на пенсионерски клуб"Надежда"
032400040
С.ЗЛАТИНА, Сграда на пенсионерски клуб
032400041
С.ВЕНЧАН, Пенсионерски клуб"Красив спомен"
032400042
С.ПЕТРОВ ДОЛ, НЧ"Вичо Иванов-1929"
032400043
С.СТАРОСЕЛЕЦ, Сградата на кметството

Секция №

ОИК 0324 Провадия