На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1523 Искър

152300001
ГР.ИСКЪР, ул. "Христо Ботев" №17
152300002
ГР.ИСКЪР, ул. "Христо Ботев" №17
152300003
ГР.ИСКЪР, ул. "Георги Димитров" №43
152300004
ГР.ИСКЪР, ул. "Георги Димитров" №43
152300005
С.ДОЛНИ ЛУКОВИТ, ул. "Георги Димитров" №72
152300006
С.ДОЛНИ ЛУКОВИТ, ул. "Христо Ботев" №6
152300007
С.ДОЛНИ ЛУКОВИТ, ул. "Христо Ботев" №6
152300008
С.ПИСАРОВО, ул. "Георги Димитров" №81
152300009
С.СТАРОСЕЛЦИ, ул. "Георги Димитров" №2А
152300010
С.СТАРОСЕЛЦИ, ул. "Георги Димитров" №2

Секция №

ОИК 1523 Искър