На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0506 Брегово

050600001
ГР.БРЕГОВО, СУ "Св.Св.Кирил и Методий", 1 етаж
050600002
ГР.БРЕГОВО, СУ "Св.Св.Кирил и Методий", 1 етаж
050600003
ГР.БРЕГОВО, Сграда 2, Бивша Професионална гимназия
050600004
ГР.БРЕГОВО, Сграда 2, Бивша Професионална гимназия
050600005
С.РАКИТНИЦА, Читалище "Светлина" - малкия салон
050600006
С.ТИЯНОВЦИ, Читалище "Пробуда" - библиотека
050600007
С.ГЪМЗОВО, Клуб на пенсионера
050600008
С.ВРЪВ, Младежки клуб - помещение 1 етаж
050600009
С.КОСОВО, Бивша училищна сграда - 1 етаж
050600010
С.ДЕЛЕЙНА, Общинска сграда - център
050600011
С.БАЛЕЙ, Читалище "Просвета" - младежки клуб
050600012
С.КУДЕЛИН, Читалище "Светлина" - библиотека

Секция №

ОИК 0506 Брегово