На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2502 Антоново

250200001
ГР.АНТОНОВО, Туристически информационен център - бул."Тузлушки герой" №26
250200002
ГР.АНТОНОВО, Клуб на пенсионера - бул."Тузлушки герой" №52
250200003
ГР.АНТОНОВО, Магазин РПК
250200004
С.БАНКОВЕЦ, Кметство
250200005
С.БОГОМОЛСКО, Магазин РПК
250200006
С.ВЕЛЬОВО, Читалище
250200007
С.ВЕЛИКОВЦИ, Кметство
250200008
С.ГЛАШАТАЙ, Кметството
250200009
С.ГОРНА ЗЛАТИЦА, Кметство
250200010
С.ДЕВИНО, Читалище
250200011
С.ДЛЪЖКА ПОЛЯНА, Кметството
250200012
С.ДОБРОТИЦА, Читалище
250200013
С.ИЗВОРОВО, Читалище
250200014
С.КАПИЩЕ, Кметство
250200015
С.КИТИНО, Кметство
250200016
С.КОНОП, Кметство
250200017
С.КРУШОЛАК, Кметството
250200018
С.КЬОСЕВЦИ, Кметство
250200019
С.ЛЮБИЧЕВО, Читалище
250200020
С.МАЛОГРАДЕЦ, Магазин РПК
250200021
С.МИЛИНО, Кметство
250200022
С.МОРАВИЦА, Кметство
250200023
С.МОРАВКА, Кметство
250200024
С.ОРАЧ, Кметството
250200025
С.РАВНО СЕЛО, Младежки дом
250200026
С.РАЗДЕЛЦИ, Читалище
250200027
С.СВИРЧОВО, Кметство
250200028
С.СВОБОДИЦА, Кметство
250200029
С.СЕМЕРЦИ, Кметство
250200030
С.СТАРА РЕЧКА, Младежки дом
250200031
С.СТАРЧИЩЕ, Кметство
250200032
С.СТЕВРЕК, Кметство
250200033
С.СТОЙНОВО, Кметство
250200034
С.ТАЙМИЩЕ, Младежки дом
250200035
С.ТРЕСКАВЕЦ, Младежки дом
250200036
С.ЧЕКАНЦИ, Кметство
250200037
С.ЧЕРНА ВОДА, Кметство
250200038
С.ЧЕРНИ БРЯГ, Кметство
250200039
С.ЯСТРЕБИНО, Читалище

Секция №

ОИК 2502 Антоново