На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2436 Чирпан

243600001
ГР.ЧИРПАН, клуб"Иван Димов",ул."Янко Иванов" №64
243600002
ГР.ЧИРПАН, НУ"Св. Климент Охридски",ул."Антон Иванов" №12
243600003
ГР.ЧИРПАН, НУ"Св. Климент Охридски",ул."Антон Иванов" №12
243600004
ГР.ЧИРПАН, бивше ПУ "Стоян Заимов", ул."Ангел Пеев Стоянов" №15
243600005
ГР.ЧИРПАН, клуб на хора с увреждания,бул."Георги Димитров" №43
243600006
ГР.ЧИРПАН, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий",ул."Първи май" №5
243600007
ГР.ЧИРПАН, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий",ул."Първи май" №5
243600008
ГР.ЧИРПАН, ОУ"Васил Левски"-стара сграда, ул."Васил Левски" №23
243600009
ГР.ЧИРПАН, ОУ"Васил Левски"-стара сграда, ул."Васил Левски" №23
243600010
ГР.ЧИРПАН, ОУ"Васил Левски"-стара сграда, ул."Васил Левски" №23
243600011
ГР.ЧИРПАН, ОУ"Васил Левски"-стара сграда, ул."Васил Левски" №23
243600012
ГР.ЧИРПАН, ОУ"Васил Левски"- нова сграда,ул."Васил Левски" №23
243600013
ГР.ЧИРПАН, ОУ"Васил Левски"- нова сграда,ул."Васил Левски" №23
243600014
ГР.ЧИРПАН, ОУ"Васил Левски"- нова сграда,ул."Васил Левски" №23
243600015
ГР.ЧИРПАН, СУ"П.К. Яворов",ул."П.К. Яворов" №6
243600016
ГР.ЧИРПАН, бивше НУ"Алеко Константинов",ул."П.К. Яворов" №4
243600017
ГР.ЧИРПАН, Клуб на пенсионера "П.К. Яворов",ул."Янко Иванов" №14
243600018
ГР.ЧИРПАН, ОУ"Васил Левски"- нова сграда,ул."Васил Левски" №23
243600020
С.ЗЕТЬОВО, ОУ"Отец Паисий", ул."Марица" №2
243600021
С.ЗЕТЬОВО, ОУ"Отец Паисий", ул."Марица" №2
243600022
С.ЦЕЛИНА, клуб на селото
243600023
С.ЗЛАТНА ЛИВАДА, Клуб на пенсионера
243600024
С.ЦЕНОВО, Клуб на селото
243600025
С.СВОБОДА, ОУ "Св.св.Кирил и Методий",ул. "Млада гвардия" №36 - с.Свобода
243600026
С.ГИТА, Читалище - с.Гита
243600027
С.ДЪРЖАВА, Читалище - с. Държава
243600029
С.ДИМИТРИЕВО, Здравната служба
243600030
С.ВИНАРОВО, Клуб на пенсионера /бивша детска градина/
243600031
С.МОГИЛОВО, Клуб на пенсионера, с. Могилово
243600032
ГР.ЧИРПАН, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий",ул."Първи май" №5
243600033
С.ЯЗДАЧ, Читалището
243600034
С.МАЛКО ТРЪНОВО, Клуб на пенсионера
243600035
С.СПАСОВО, Младежки дом
243600036
С.РУПКИТЕ, Читалището
243600037
С.СРЕДНО ГРАДИЩЕ, Читалище
243600038
С.ИЗВОРОВО, Читалище

Секция №

ОИК 2436 Чирпан