На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1907 Главиница

190700301
ГР.ГЛАВИНИЦА, СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ул."Оборище" №57
190700302
ГР.ГЛАВИНИЦА, СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ул."Оборище" №57
190700303
С.БАЩИНО, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ ул."Втора" №9
190700304
С.БОГДАНЦИ, ЧИТАЛИЩЕ ул."Пирин" №8
190700305
С.ВЪЛКАН, КМЕТСТВО ул."Първа" №22
190700306
С.ДИЧЕВО, ЧИТАЛИЩЕ ул."Осемнадесета" №2
190700307
С.ДОЛНО РЯХОВО, ЧИТАЛИЩЕ ул."Първа" №77
190700308
С.ЗАРИЦА, КМЕТСТВО ул."Първа" №9
190700309
С.ЗАФИРОВО, ЧИТАЛИЩЕ ул."Ген. Атила Зафиров" №63
190700310
С.ЗАФИРОВО, ОУ "ИВАН ВАЗОВ" ул."Васил Бъчваров" №9
190700311
С.ЗЕБИЛ, ЧИТАЛИЩЕ ул."Втора" №12
190700312
С.ЗВЕНИМИР, ЧИТАЛИЩЕ ул."Осма" №9
190700313
С.КАЛУГЕРЕНЕ, КИНО САЛОН ул."Втора" №14
190700314
С.КОЛАРОВО, КМЕТСТВО ул."Шипка" №1
190700315
С.КОСАРА, ЧИТАЛИЩЕН САЛОН ул."Втора" №2
190700316
С.ЛИСТЕЦ, КМЕТСТВО ул."Първа" №17
190700317
С.МАЛЪК ПРЕСЛАВЕЦ, ЧИТАЛИЩЕ ул."Преслав" №1
190700318
С.НОЖАРЕВО, КИНО САЛОН ул."Първа" №1
190700319
С.ОСЕН, МАГАЗИН ул."Първа" №27
190700320
С.ПАДИНА, КМЕТСТВО ул."Пета" №5
190700321
С.ПОДЛЕС, ЧИТАЛИЩЕ ул."Първа" №21
190700322
С.СОКОЛ, ЧИТАЛИЩЕ ул."Димитър Благоев" №30 Г
190700323
С.СТЕФАН КАРАДЖА, ЧИТАЛИЩЕ ул."Централна" №35
190700324
С.СУХОДОЛ, ЧИТАЛИЩЕ ул."Първа" №31
190700325
С.ЧЕРНОГОР, ЧИТАЛИЩЕ ул."Четиринадесета" №26

Секция №

ОИК 1907 Главиница