На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2822 Стралджа

282200001
ГР.СТРАЛДЖА, Ритуална зала, ул."Хемус" №12
282200002
ГР.СТРАЛДЖА, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий", ул."Хемус" №67
282200003
ГР.СТРАЛДЖА, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий", ул."Хемус" №67
282200004
ГР.СТРАЛДЖА, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий", ул."Хемус" №67
282200005
ГР.СТРАЛДЖА, СУ"П.К.Яворов", ул."Г.Станчев" №17А
282200006
ГР.СТРАЛДЖА, СУ"П.К.Яворов", ул."Г.Станчев" №17А
282200007
ГР.СТРАЛДЖА, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий", ул."Хемус" №67
282200008
С.АЛЕКСАНДРОВО, Читалище, ул."Ал.Стамболийски" №63
282200009
С.АТОЛОВО, Читалище, ул."Тракия" №2
282200010
С.БОГОРОВО, Училище, ул."Х.Димитър" №17
282200011
С.ВОДЕНИЧАНЕ, Кметство-ритуална зала, ул."Г.Димитров" №16
282200012
С.ВОЙНИКА, ОУ"Хр.Ботев", ул."Вл.Ил.Ленин" №48
282200013
С.ДЖИНОТ, Читалище - клуб, ул."Г.Димитров" №24
282200014
С.ЗИМНИЦА, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий", ул."Сан Стефано" №24
282200015
С.ЗИМНИЦА, Читалище, ул."Хан Аспарух" №5А
282200016
С.ИРЕЧЕКОВО, Читалище, пл."Освобождение" №2
282200017
С.КАМЕНЕЦ, Читалище, ул."Г.Димитров" №47
282200018
С.ЛЕЯРОВО, Кметство, ул."А.Калайджиев" №11
282200019
С.ЛОЗЕНЕЦ, Читалище, ул."П.Кабаков" №18
282200020
С.ЛЮЛИН, Читалище, ул."Георги Димитров" №13
282200021
С.МАЛЕНОВО, Читалище, ул."Г.Димитров" №16
282200022
С.НЕДЯЛСКО, Читалище, ул."Слав Железчев Бонев" №51
282200023
С.ПАЛАУЗОВО, Читалище, ул."Г.Димитров" №17
282200024
С.ПОЛЯНА, Кметство-ритуална зала, ул."Васил Левски №16В
282200025
С.ПРАВДИНО, Кметство, ул."А.Господарев" №1А
282200026
С.ПЪРВЕНЕЦ, Читалище, ул."Стою Михалев Денев" №20
282200027
С.САРАНСКО, Многофункционална зала, ул."Теню Тодоров" №1
282200028
С.ТАМАРИНО, Читалище-1 етаж, ул." Й.Кондова" №1
282200029
С.ЧАРДА, Читалище, ул."Първи май" №1

Секция №

ОИК 2822 Стралджа