На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1521 Никопол

152100001
ГР.НИКОПОЛ, ул. "Ген. Криднер" №27, Кв. Руски паметник - помещение в ДГ 1
152100002
ГР.НИКОПОЛ, ул. "В. Левски" №26, Общински детски комплекс
152100003
ГР.НИКОПОЛ, ул. "Пирин" №1, Кв. Шишманова крепост - търг. помещение
152100004
ГР.НИКОПОЛ, ул. "Хр. Ботев" №6, Лекционна зала в читалището
152100005
С.ДРАГАШ ВОЙВОДА, ул. "П. Велчев" №52
152100006
С.ВЪБЕЛ, ул. "Ленин" №6
152100007
С.ЛЮБЕНОВО, ул. "Л. Дочев" №43
152100008
С.ЛОЗИЦА, ул. "Б. Ганев" №57
152100009
С.ЧЕРКОВИЦА, ул. "Г. Димитров" №8
152100010
С.ЖЕРНОВ, ул. "Г. Димитров" №17
152100011
С.МУСЕЛИЕВО, ул. "Г. Димитров" №4
152100012
С.ЕВЛОГИЕВО, ул. "Г. Димитров" №58
152100013
С.ДЕБОВО, ул. "Г. Димитров" №75
152100014
С.АСЕНОВО, ул. "3-март" №56
152100015
С.НОВАЧЕНЕ, ул. "Христо Ботев" №2
152100016
С.САНАДИНОВО, ул. "Свобода" №4
152100017
С.БАЦОВА МАХАЛА, ул. "Г. Димитров" №35

Секция №

ОИК 1521 Никопол