На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2339 Самоков

233900001
ГР.САМОКОВ, ОУ"Христо Максимов", ул. "Христо Максимов" №1
233900002
ГР.САМОКОВ, ОУ"Митрополит Авкс. Велешки", ул. "Македония" №25
233900003
ГР.САМОКОВ, ОУ"Митрополит Авкс. Велешки", ул. "Македония" №25
233900004
ГР.САМОКОВ, ОУ"Христо Максимов", ул. "Христо Максимов" №1
233900005
ГР.САМОКОВ, ОУ"Христо Максимов", ул. "Христо Максимов" №1
233900006
ГР.САМОКОВ, ОУ"Митрополит Авкс. Велешки", ул. "Македония" №25
233900007
ГР.САМОКОВ, ОУ"Митрополит Авкс. Велешки", ул. "Македония" №25
233900008
ГР.САМОКОВ, Ритуална зала-община Самоков, ул. "Македония" №34
233900009
ГР.САМОКОВ, ОУ"Митрополит Авкс. Велешки", ул. "Македония" №25
233900010
ГР.САМОКОВ, ОУ"Митрополит Авкс. Велешки", ул. "Македония" №25
233900011
ГР.САМОКОВ, ПГ"Константин Фотинов", ул."Цар Борис III" №47
233900012
ГР.САМОКОВ, ПГ"Константин Фотинов", ул."Цар Борис III" №47
233900013
ГР.САМОКОВ, ПГ"Константин Фотинов", ул."Цар Борис III" №47
233900014
ГР.САМОКОВ, НУ"Станислав Доспевски", ул."Иван Вазов" №80
233900015
ГР.САМОКОВ, Клуб - ІV квартал, ул."Цар Борис III" №115
233900016
ГР.САМОКОВ, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий", ул."Кирил и Методий" №6
233900017
ГР.САМОКОВ, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий", ул."Кирил и Методий" №6
233900018
ГР.САМОКОВ, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий", ул."Кирил и Методий" №6
233900019
ГР.САМОКОВ, Център за обществена подкрепа-Самоков, ул."Бузлуджа" №2
233900020
ГР.САМОКОВ, Център за Социална Рехабилитация и Интеграция, ул."Отец Паисий" №18
233900021
ГР.САМОКОВ, СОУ"Отец Паисий",ул."Булаир" №2
233900022
ГР.САМОКОВ, Кметство Боровец
233900023
ГР.САМОКОВ, ПТГ "Никола Й.Вапцаров", ул."Любомир Чакалов" №4
233900024
ГР.САМОКОВ, ПТГ "Никола Й.Вапцаров", ул."Любомир Чакалов" №4
233900025
ГР.САМОКОВ, ПТГ "Никола Й.Вапцаров", ул."Любомир Чакалов" №4
233900026
ГР.САМОКОВ, ПТГ "Никола Й.Вапцаров", ул."Любомир Чакалов" №4
233900027
ГР.САМОКОВ, СОУ"Отец Паисий",ул."Булаир" №2
233900028
ГР.САМОКОВ, СОУ"Отец Паисий",ул."Булаир" №2
233900029
ГР.САМОКОВ, ОПУ"Неофит Рилски", сграда 1, ул."Софийско шосе" №3
233900030
ГР.САМОКОВ, ОПУ"Неофит Рилски", сграда 1, ул."Софийско шосе" №3
233900031
ГР.САМОКОВ, СОУ"Отец Паисий",ул."Булаир" №2
233900032
ГР.САМОКОВ, Обединено училище "Неофит Рилски", сграда 1, ул."Софийско шосе" №3
233900033
ГР.САМОКОВ, Обединено училище "Н. Рилски", сграда 2, ул."Христо Максимов" №40
233900034
ГР.САМОКОВ, Обединено училище "Н. Рилски", сграда 2, ул."Христо Максимов" №40
233900035
ГР.САМОКОВ, Обединено училище "Н. Рилски", сграда 2, ул."Христо Максимов" №40
233900036
ГР.САМОКОВ, ОУ"Христо Максимов", ул. "Христо Максимов" №1
233900037
С.ШИПОЧАНЕ, Комбинирана сграда
233900038
С.НОВО СЕЛО, Читалището
233900039
С.ЗЛОКУЧЕНЕ, Читалище "Пробуда"
233900040
С.ГОРНИ ОКОЛ, Кметството
233900041
С.ДОЛНИ ОКОЛ, Комбинирана сграда
233900042
С.ШИРОКИ ДОЛ, Комбинирана сграда
233900043
С.ГУЦАЛ, Здравна служба
233900044
С.ЯРЛОВО, Училището в с. Ярлово
233900045
С.КОВАЧЕВЦИ, Читалището в с.Ковачевци
233900046
С.ПОПОВЯНЕ, Здравна служба
233900047
С.АЛИНО, Здравна служба
233900048
С.БЕЛЧИН, Кметството на с. Белчин
233900049
С.КЛИСУРА, Кметството
233900050
С.РЕЛЬОВО, Читалището
233900051
С.РАЙОВО, Читалището
233900052
С.РАЙОВО, Читалището
233900053
С.ПРОДАНОВЦИ, Младежки дом
233900054
С.ДОСПЕЙ, Читалището
233900055
С.ГОВЕДАРЦИ, Клуб на пенсионера - център
233900056
С.ГОВЕДАРЦИ, Бивш хранителен магазин в Доспей махала
233900057
С.МАДЖАРЕ, Комбинирана сграда
233900058
С.МАЛА ЦЪРКВА, Сграда РПК
233900059
С.БЕЛИ ИСКЪР, Читалището
233900060
С.РАДУИЛ, Читалището
233900061
С.РАДУИЛ, Горски дом
233900062
С.МАРИЦА, Ритуален дом
233900063
С.ДРАГУШИНОВО, Младежки дом
233900064
ГР.САМОКОВ, Дом за стари хора, ул."Верила" №1

Секция №

ОИК 2339 Самоков