На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1537 Червен бряг

153700001
С.БРЕСТЕ, ул. "Христо Ботев" №21, Кметство
153700002
С.ГЛАВА, ул. "Христо Ботев" №1, ОУ "Хр. Ботев"
153700003
С.ГЛАВА, ул. "Христо Ботев" №1, ОУ "Хр. Ботев"
153700004
С.ГОРНИК, ул. "Петко Хр. Петков" №20, Ресторант в сградата на кметството
153700005
С.ГОРНИК, ул. "Петко Хр. Петков" №74, ОУ "Васил Левски"
153700006
С.ДЕВЕНЦИ, ул. "Димитър Благоев" №1, ОУ "Хр. Ботев"
153700007
ГР.КОЙНАРЕ, ул. "Христо Ботев" №1, СУ "Хр. Смирненски"
153700008
ГР.КОЙНАРЕ, ул. "Васил Левски" №13, СУ "Хр. Смирненски" - II база
153700009
ГР.КОЙНАРЕ, ул. "Христо Ботев" №1, СУ "Хр. Смирненски"
153700010
ГР.КОЙНАРЕ, ул. "Христо Ботев" №1, СУ "Хр. Смирненски"
153700011
ГР.КОЙНАРЕ, ул. "Ал. Матросов" №6, Бивш Комплекс за административно обслужване
153700012
С.ЛЕПИЦА, ул. "Четвърта" №3, Клуб на пенсионера
153700013
С.РАДОМИРЦИ, ул. "Генерал Скобелев" №3, ОУ "Отец Паисий"
153700014
С.РАДОМИРЦИ, ул. "Георги Димитров" №93, Читалище "Огняна"
153700015
С.РАКИТА, ул. "Радой Данчев" №2, Клуб на пенсионера в сградата на кметството
153700016
С.РЕСЕЛЕЦ, ул. "Иван Христов" №56, Читалище "Тодор Попов" / малък салон/
153700017
С.РУПЦИ, ул. "Георги Димитров" №53, ОУ "Хр. Ботев"
153700018
С.СУХАЧЕ, ул. "Вешка Данова" №50, НЧ "Асен Златаров - 1921"
153700019
С.ТЕЛИШ, ул. "Девети септември" №4, ПК "Еделвайс"
153700020
С.ТЕЛИШ, ул. "Георги Димитров" №24, Дамски клуб "Лада"
153700021
ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ул. "Струга" №17, ПГХТ "Юрий Гагарин"
153700022
ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ул. "Отец Паисий" №37, ОУ "Христо Смирненски"
153700023
ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ул. "Търговска" №23, Клуб на пенсионера
153700024
ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ул. "Търговска" №21, Читалище "Н. Й. Вапцаров"
153700025
ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ул. "Търговска" №21, Читалище "Светлина"
153700026
ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ул. "Търговска" №25, СУ "Д-р Петър Берон" - I база
153700027
ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ул. "Търговска" №25, СУ "Д-р Петър Берон" - I база
153700028
ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ул. "Тома Петков" №22, ТГ "Васил Априлов"
153700029
ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ул. "Тома Петков" №22, ТГ "Васил Априлов"
153700030
ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ул. "Дядо Вълко" №1, Спортна зала
153700031
ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ул. "Християнска" №31, ПГМЕТ "Девети май"
153700032
ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ул. "Търговска" №25, СУ "Д-р Петър Берон" - I база
153700033
ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ж.к. "Победа", ЦДГ "Мир"
153700034
ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ул. "Християнска" №31, ПГМЕТ "Девети май"
153700035
ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ж.к. "Победа", ЦДГ "Мир"
153700036
ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ул. "Ал. Стамболийски" №6, ОУ "Ал. Константинов"
153700037
ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ул. "Ал. Стамболийски" №6, ОУ "Ал. Константинов"
153700038
С.ЧОМАКОВЦИ, ул. "Христо Ботев" №48, ОУ "Хр. Ботев"- 1 етаж
153700039
С.ЧОМАКОВЦИ, ул. "Георги Бенковски" №1, Малък салон на читалище

Секция №

ОИК 1537 Червен бряг