На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2326 Костинброд

232600001
ГР.КОСТИНБРОД, I-ви район, ОУ "Васил Левски", ул."Стара планина"1
232600002
ГР.КОСТИНБРОД, І-ви район, ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"-начален курс ул."Славянска" №165
232600003
ГР.КОСТИНБРОД, ІІ-ри район, МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-І, ул."Ломско Шосе" №35
232600004
ГР.КОСТИНБРОД, ІІ-ри район, МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-І, ул."Ломско Шосе" №35
232600005
ГР.КОСТИНБРОД, ІІ-ри район, НЧ "ИВАН ВАЗОВ"-голям салон, ул."Охрид" №11
232600006
ГР.КОСТИНБРОД, ІІ-ри район, Нов клуб на пенсионера, ул."Георги Сава Раковски"1
232600007
ГР.КОСТИНБРОД, ІІ-ри район, НЧ "ИВАН ВАЗОВ" -малък салон, ул."Охрид" №11
232600008
ГР.КОСТИНБРОД, ІІ-ри район, СУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН", ул."Обединена" №44
232600009
ГР.КОСТИНБРОД, ІІ-ри район, СУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН", ул."Обединена" №44
232600010
ГР.КОСТИНБРОД, ІІ-ри район, ПГВМСС "Св. Георги Победоносец" - ул."Валери Чкалов" №3
232600011
ГР.КОСТИНБРОД, ІІІ-ти район, II-ро ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", ул."Стефан Стамболов" №3
232600012
ГР.КОСТИНБРОД, ІІІ-ти район, Народно читалище "Заря 1914", ул."Юрий Гагарин" №50
232600013
С.ДРАГОВИЩИЦА, Административна сграда НЧ "Г.С.Раковски-1928"
232600014
С.ГОЛЯНОВЦИ, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - кметство
232600015
С.ДРЪМША, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - кметско наместничество на с.Дръмша
232600016
С.ГРАДЕЦ, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - кметство
232600017
С.ЧИБАОВЦИ, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - кметство
232600018
С.ПЕТЪРЧ, ОУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ", ул."Бузлуджа" №2
232600019
С.ПЕТЪРЧ, ОУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ", ул."Бузлуджа" №2
232600020
С.ОПИЦВЕТ, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - -НЧ "Разум-1922"
232600021
С.БЕЗДЕН, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА- НЧ "Илинден-2012"
232600022
С.БОГЬОВЦИ, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - кметско наместничество на с.Богьовци
232600023
С.БУЧИН ПРОХОД, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - км. наместничество
232600024
С.ДРЕНОВО, сграда-магазин

Секция №

ОИК 2326 Костинброд