На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0516 Димово

051600001
ГР.ДИМОВО, Основно училище
051600002
ГР.ДИМОВО, Читалището
051600003
С.ЛАГОШЕВЦИ, Читалището
051600004
С.ИЗВОР, Кметството
051600005
С.ШИПОТ, Кметството
051600006
С.КОСТИЧОВЦИ, Читалището
051600007
С.ВЛАДИЧЕНЦИ, Кметството
051600008
С.БЕЛА, Кметството на с. Бела
051600009
С.ОСТРОКАПЦИ, Кметството
051600010
С.КЛАДОРУБ, Кметството
051600011
С.СКОМЛЯ, Кметството
051600012
С.ВОДНЯНЦИ, Читалището
051600013
С.КАРБИНЦИ, Читалището
051600014
С.МЕДОВНИЦА, Читалището
051600015
С.ОРЕШЕЦ (ГАРА ОРЕШЕЦ), Училището
051600016
С.ОРЕШЕЦ (ГАРА ОРЕШЕЦ), Читалището
051600017
С.МАЛИ ДРЕНОВЕЦ, Кметството
051600018
С.ВЪРБОВЧЕЦ, Кметството на с. Върбовчец
051600019
С.ЯРЛОВИЦА, Кметството
051600020
С.СЕПТЕМВРИЙЦИ, Кметството
051600021
С.АРЧАР, Старо училище
051600022
С.АРЧАР, Кв. "Бабуя"
051600023
С.АРЧАР, СОУ "Хр. Ботев"
051600024
С.ДЪРЖАНИЦА, Кметството

Секция №

ОИК 0516 Димово