На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1038 Рила

103800001
ГР.РИЛА, ул. "Септемврийска" №4 - сградата на ОДЗ
103800002
ГР.РИЛА, пл. "Възраждане" №1 - Клуб на хората с увреждания
103800003
ГР.РИЛА, ул. "Васил Демиревски" №2 - Ритуална зала в сградата на Културния дом
103800004
МАН.РИЛСКИ МАНАСТИР, Сградата на Пироден парк "Рилски Манастир"
103800005
С.СМОЧЕВО, Клуба в сградата на Кметството - ул "инж. Сотиров" №64
103800006
С.ПАСТРА, Народно читалище "Св. Иван Рилски"
103800007
С.ПАДАЛА, Сградата на бившето Кметство

Секция №

ОИК 1038 Рила