На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0404 Велико Търново

040400001
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Помощно училище "Т.Търновски", ул. Климент Охридски №50
040400002
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Читалище Никола Михайловски, ул. Сливница №6
040400003
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Клуб на ул.Т.Търновски №27
040400004
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Клуб на ул.Т.Търновски №27
040400005
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВТУ, студ.общежития, бл.2, ул. Т. Търновски №4
040400006
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПХГ "Св.Св.Кирил и Методий", ул. Михаил Кефалов №2
040400007
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СГ по икономика, ул. Митрополит Панарет Рашев №24
040400008
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВТУ V-ти корпус /двора на бивше Военно училище/, пл. Център №1
040400009
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Клуб на ул.Поп Матей Преображенски №13
040400010
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Читалище "П. Р. Славейков" ул. Поборническа №40
040400012
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Читалище "П. Р. Славейков" ул. Поборническа №40
040400013
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Професионална гимназия по туризъм Д-р В.Берон, ул. Ц. Церковски №10
040400014
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Професионална гимназия по туризъм Д-р В.Берон, ул. Ц. Церковски №10
040400015
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВТУ V-ти корпус /двора на бивше Военно училище/, пл. Център №1
040400016
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Клуб на ул. Марно поле №14
040400017
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Читалище Искра, ул. Бачо Киро №2
040400018
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Читалище Искра, ул. Бачо Киро №2
040400019
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОУ Св.Патриарх Евтимий, ул. Мармарлийска №13
040400020
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОУ Св.Патриарх Евтимий, ул. Мармарлийска №13
040400021
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОУ Св.Патриарх Евтимий, ул. Мармарлийска №13
040400022
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОУ Св.Патриарх Евтимий, ул. Мармарлийска №13
040400023
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Езикова гимназия "Проф.д-р А.Златаров", ул. Славянска №2
040400024
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Езикова гимназия "Проф.д-р А.Златаров", ул. Славянска №2
040400025
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ДГ Ивайло, кв. Картала, ул. Вежен №1
040400026
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Езикова гимназия "Проф.д-р А.Златаров", ул. Славянска №2
040400027
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Природо-математическа гимназия "Васил Друмев", ул. Вела Благоева №10
040400028
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОУ П.Р.Славейков, ул. Освобождение №29
040400029
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОУ П.Р.Славейков, ул. Освобождение №29
040400030
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОУ П.Р.Славейков, ул. Освобождение №29
040400031
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОУ П.Р.Славейков, ул. Освобождение №29
040400032
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОУ П.Р.Славейков, ул. Освобождение №29
040400033
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОУ П.Р.Славейков, ул. Освобождение №29
040400034
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ДГ Ивайло, кв. Картала, ул. Вежен №1
040400035
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ДГ Ивайло, кв. Картала, ул. Вежен №1
040400036
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОУ П.Р.Славейков, ул. Освобождение №29
040400037
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОУ П.Р.Славейков, ул. Освобождение №29
040400038
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОУ П.Р.Славейков, ул. Освобождение №29
040400039
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Природо-математическа гимназия "Васил Друмев", ул. Вела Благоева №10
040400040
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Природо-математическа гимназия "Васил Друмев", ул. Вела Благоева №10
040400041
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Езикова гимназия "Проф.д-р А.Златаров", ул. Славянска №2
040400042
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Езикова гимназия "Проф.д-р А.Златаров", ул. Славянска №2
040400043
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОУ Бачо Киро, ул. Филип Тотю №20
040400044
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Природо-математическа гимназия "Васил Друмев", ул. Вела Благоева №10
040400045
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОУ Бачо Киро, ул. Филип Тотю №20
040400046
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОУ Бачо Киро, ул. Филип Тотю №20
040400047
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОУ Бачо Киро, ул. Филип Тотю №20
040400048
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Дворец на културата и спорта В.Левски, ул. Краков №3
040400049
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Дворец на културата и спорта В.Левски, ул. Краков №3
040400050
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Дворец на културата и спорта В.Левски, ул. Краков №3
040400051
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Емилиян Станев, ул. Мария Габровска №1
040400052
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Емилиян Станев, ул. Мария Габровска №1
040400053
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Библиотека на ул. Симеон Велики №7
040400054
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Библиотека на ул. Симеон Велики №7
040400055
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Професионална гимназия по електроника Ал.С.Попов, ул. Никола Гинев №2
040400056
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Клуб на ул.Оборище 10, вх.Г
040400057
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Емилиян Станев, ул. Мария Габровска №1
040400058
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Емилиян Станев, ул. Мария Габровска №1
040400059
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Професионална гимназия по електроника Ал.С.Попов, ул. Никола Гинев №2
040400060
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Георги Живков, ул. Георги Измирлиев №2
040400061
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Георги Живков, ул. Георги Измирлиев №2
040400062
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Георги Живков, ул. Георги Измирлиев №2
040400063
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Георги Живков, ул. Георги Измирлиев №2
040400064
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Георги Живков, ул. Георги Измирлиев №2
040400065
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Георги Живков, ул. Георги Измирлиев №2
040400066
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Вела Благоева, ул. Константин Паница №1
040400067
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Вела Благоева, ул. Константин Паница №1
040400068
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Вела Благоева, ул. Константин Паница №1
040400069
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Вела Благоева, ул. Константин Паница №1
040400070
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Вела Благоева, ул. Константин Паница №1
040400071
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Вела Благоева, ул. Константин Паница №1
040400072
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Вела Благоева, ул. Константин Паница №1
040400073
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Вела Благоева, ул. Константин Паница №1
040400074
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Вела Благоева, ул. Константин Паница №1
040400075
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Вела Благоева, ул. Константин Паница №1
040400076
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Вела Благоева, ул. Константин Паница №1
040400077
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Вела Благоева, ул. Константин Паница №1
040400078
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Владимир Комаров, ул. Бяла Бона №9
040400079
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Владимир Комаров, ул. Бяла Бона №9
040400080
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Владимир Комаров, ул. Бяла Бона №9
040400081
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Владимир Комаров, ул. Бяла Бона №9
040400082
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Дом за стари хора, ул. Иларион Драгостинов №3
040400083
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Вела Благоева, ул. Константин Паница №1
040400084
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ДГ Ивайло, кв. Картала, ул. Вежен №1
040400085
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ДГ "Слънчев дом", ул. Слънце №6
040400086
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОУ Бачо Киро, ул. Филип Тотю №20
040400087
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Дворец на културата и спорта "Васил Левски", ул. Краков №3
040400088
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Дворец на културата и спорта "Васил Левски", ул. Краков №3
040400089
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Библиотека на ул. Симеон Велики №7
040400090
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Вела Благоева, ул. Константин Паница №1
040400091
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Вела Благоева, ул. Константин Паница №1
040400092
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СУ Владимир Комаров, ул. Бяла Бона №9
040400095
ГР.ДЕБЕЛЕЦ, ДГ "Пламъче", ул. Оборище №22
040400096
С.ВОДОЛЕЙ, ОУ "Христо Смирненски", №234
040400097
С.ДИЧИН, Народно читалище "Зора - 1873", №108
040400098
С.ШЕРЕМЕТЯ, Народно читалище Пробуда 1925, ул. Първа №1
040400099
С.МАЛКИ ЧИФЛИК, Клуб на кметството, ул. Пета №6
040400100
С.НИКЮП, Клуб на пенсионера и инвалида, №377
040400101
С.РЕСЕН, НЧ "Народна просвета - 1874", пл. Св. Димитър Солунски №2
040400102
С.РЕСЕН, Клуб на пенсионера и инвалида, пл. Св. Димитър Солунски №2
040400103
С.РЕСЕН, ОУ Христо Ботев, ул. Георги Димитров №26
040400104
С.РЕСЕН, ОУ Христо Ботев, ул. Георги Димитров №26
040400105
С.АРБАНАСИ, Помещение в сградата на кметството, ул. Св. Димитър №12
040400106
С.САМОВОДЕНЕ, ОУ Христо Смирненски, ул. Васил Левски №26
040400107
С.САМОВОДЕНЕ, ОУ Христо Смирненски, ул. Васил Левски №26
040400108
С.САМОВОДЕНЕ, ОУ Христо Смирненски, ул. Васил Левски №26
040400109
С.ХОТНИЦА, Народно читалище "Светлина - 1895", №231
040400110
С.РУСАЛЯ, Народно читалище "Съгласие - 1873", №3
040400111
С.ЛЕДЕНИК, Народно читалище "Поука - 1920", №286
040400112
С.ШЕМШЕВО, Народно читалище "Напредък - 1911", №644
040400113
С.БУКОВЕЦ, Народно читалище "Развитие", №13
040400114
С.МОМИН СБОР, Клуб на кметството, №127
040400115
С.ПУШЕВО, Народно читалище "Сполука - 1923", ул. Четиринадесета №2
040400116
С.БАЛВАН, Клуб на пенсионера, №1
040400117
С.НОВО СЕЛО, Многофункционална зала (бивша столова на кметството), ул. Първа №2
040400118
С.ВЕТРИНЦИ, Народно читалище "Съгласие - 1924", №51А
040400119
С.ЕМЕН, Помещение в сградата на кметството, №130
040400120
С.БЕЛЯКОВЕЦ, Народно читалище "Просвета - 1907", ул. В населеното място №206
040400121
ГР.ДЕБЕЛЕЦ, ОУ Д-р Петър Берон, ул. Патриарх Евтимий Търновски №133
040400122
ГР.ДЕБЕЛЕЦ, ОУ Д-р Петър Берон, ул. Патриарх Евтимий Търновски №133
040400123
ГР.ДЕБЕЛЕЦ, ДГ "Пламъче", ул. Оборище №22
040400124
ГР.ДЕБЕЛЕЦ, Клуб на инвалида и пенсионера, ул. Петър Мазнев №2-10
040400125
С.ЦЕРОВА КОРИЯ, Народно читалище "Развитие - 1883", ул. Първа №1
040400126
С.ПЧЕЛИЩЕ, Народна читалище "Просвета - 1904", ул. Петнадесета №3
040400127
С.МИНДЯ, Клуб на пенсионера и инвалида, ул. Втора №2
040400128
С.ПРИСОВО, Народно читалище "Васил Левски - 1928", В населеното място №144
040400129
С.КЪПИНОВО, Народно читалище "Св.Св. Кирил и Методий", ул. Първа №1
040400130
ГР.КИЛИФАРЕВО, ОУ Неофит Рилски, ул. Пенчо Цонев №2
040400131
ГР.КИЛИФАРЕВО, ОУ Неофит Рилски, ул. Пенчо Цонев №2
040400132
ГР.КИЛИФАРЕВО, ОУ Неофит Рилски, ул. Пенчо Цонев №2
040400133
С.ВЕЛЧЕВО, Народно читалище "Светлина - 1892", №112
040400134
С.ПЛАКОВО, Читалище "Просвета-Плаково" 1873, №143А
040400135
С.ГОЛЕМАНИТЕ, Народно читалище "Христо Ботев-1928", №14
040400137
С.ГАБРОВЦИ, Клуб на пенсионера, №4
040400138
С.ЯЛОВО, Народно читалище "Селски труд", ул. Първа №16
040400139
С.ВЪГЛЕВЦИ, Народно читалище "Събуждане", №32
040400140
С.ВОЙНЕЖА, Народно читалище "Пробуда", №79
040400141
С.ВОНЕЩА ВОДА, Зала на кметството, ул. Първа №12
040400142
С.РАЙКОВЦИ, Помещение на кметството, №33

Секция №

ОИК 0404 Велико Търново