На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0215 Несебър

021500001
ГР.НЕСЕБЪР, СОУ "Л.Каравелов", гр.Несебър-стара част, ул. "Мена" 1
021500002
ГР.НЕСЕБЪР, Конферентен център, гр. Несебър-стара част, ул."Месамбрия" 20
021500003
ГР.НЕСЕБЪР, Клуб на пенсионера, гр. Несебър-стара част, ул."Митрополитска" 15
021500004
ГР.НЕСЕБЪР, СОУ "Л.Каравелов", гр.Несебър-нова част, ул."Л.Каравелов" 3
021500005
ГР.НЕСЕБЪР, СОУ "Л.Каравелов", гр.Несебър-нова част, ул."Л.Каравелов" 3
021500006
ГР.НЕСЕБЪР, Заседателна зала "Мелса", гр.Несебър-нова част, ул. "Ив. Вазов" 12
021500007
ГР.НЕСЕБЪР, Офис №2 на Общината, гр. Несебър-нова част, ул. "Еделвайс" 10
021500008
ГР.НЕСЕБЪР, Офис №3 на Община Несебър, гр.Несебър-нова част, ж.к."Младост", бл.30
021500009
ГР.НЕСЕБЪР, Клуб на пенсионера, гр. Несебър-нова част, ул."Отец Паисий" 25
021500010
ГР.НЕСЕБЪР, Общински детски комплекс, гр. Несебър-нова част, ж.к. "Младост", бл.62
021500011
ГР.НЕСЕБЪР, Офиси на отдел"Екология"/белия блок/-нова част, ж.к. "Младост", бл.62г
021500012
ГР.НЕСЕБЪР, ПГ "Иван Вазов", "Слънчев бряг"-запад
021500013
ГР.НЕСЕБЪР, ПГ "Иван Вазов", "Слънчев бряг"-запад
021500014
С.БАНЯ, Основно училище с.Баня
021500015
ГР.СВЕТИ ВЛАС, Основно училище гр.Свети Влас
021500016
ГР.СВЕТИ ВЛАС, Основно училище гр.Свети Влас
021500017
ГР.СВЕТИ ВЛАС, Основно училище гр.Свети Влас
021500018
С.ГЮЛЬОВЦА, Основно училище с.Гюльовца
021500019
С.ГЮЛЬОВЦА, Основно училище с.Гюльовца
021500020
С.КОШАРИЦА, Основно училище с.Кошарица
021500021
С.КОШАРИЦА, Основно училище с.Кошарица
021500022
ГР.ОБЗОР, Основно училище гр.Обзор
021500023
ГР.ОБЗОР, Основно училище гр.Обзор
021500024
ГР.ОБЗОР, Основно училище гр.Обзор
021500025
С.РАКОВСКОВО, Зала на кметството с.Раковсково
021500026
С.ПРИСЕЛЦИ, Зала на кметството с. Приселци
021500027
С.ОРИЗАРЕ, Основно училище с.Оризаре
021500028
С.ОРИЗАРЕ, Основно училище с.Оризаре
021500029
С.ПАНИЦОВО, Клуб на ОС с.Паницово
021500030
С.РАВДА, Основно училище с.Равда
021500031
С.РАВДА, Зала на кметството с.Равда
021500032
С.ТЪНКОВО, Основно училище с.Тънково
021500033
С.ТЪНКОВО, Основно училище с.Тънково
021500034
ГР.НЕСЕБЪР, ЦДГ "Моряче" - кв."Черно море"
021500035
ГР.НЕСЕБЪР, ПГ"Иван Вазов"-к.к.Слънчев бряг
021500036
С.РАВДА, Пенсионерски клуб в сградата на кметство с.Равда

Секция №

ОИК 0215 Несебър