На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2707 Венец

270700001
С.БОРЦИ, Читалище пл." Възраждане " №2
270700002
С.БОЯН, Кметство ул." Стара планина" №24
270700003
С.БУЙНОВИЦА, ПДГ ул."Бели лом "
270700004
С.ВЕНЕЦ, Заседателна зала ул."Кирил и Методий " №24
270700005
С.ГАБРИЦА, Ритуална зала ул."Марица " №20
270700006
С.ДЕННИЦА, Кметство ул." Дружба " №5
270700007
С.ДРЕНЦИ, Кметство ул" Черешите " №38
270700008
С.ИЗГРЕВ, Кметство ул." Свобода " №2
270700009
С.КАПИТАН ПЕТКО, Ритуална зала ул."Победа" №33
270700010
С.ОСЕНОВЕЦ, Кметство ул." Дъбрава " №2
270700011
С.СТРАХИЛИЦА, Кметство ул." Демокрация " №8
270700012
С.ЧЕРНОГЛАВЦИ, Ритуална зала ул." Стара планина " №35
270700013
С.ЯСЕНКОВО, Основно училище ул." Надежда " №26
270700014
С.ЯСЕНКОВО, Основоно училище ул." Надежда " №26
270700015
С.ЯСЕНКОВО, Основно училище ул." Надежда " №26

Секция №

ОИК 2707 Венец