На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0902 Ардино

090200001
ГР.АРДИНО, читалище "Родопска искра"
090200002
ГР.АРДИНО, бивше начално училище
090200003
ГР.АРДИНО, СУ "Васил Левски"
090200004
ГР.АРДИНО, ЦДГ "Брезичка"
090200005
С.АХРЯНСКО, читалище
090200006
С.БАШЕВО, читалище
090200007
С.БОГАТИНО, читалище
090200008
С.БОРОВИЦА, читалище
090200009
С.БРЕЗЕН, читалище
090200010
С.БЯЛ ИЗВОР, младежки дом
090200011
С.ГОЛОБРАД, сграда на бивше училище
090200012
С.ГОРНО ПРАХОВО, училище
090200013
С.ГОРНО ПРАХОВО, читалище
090200014
С.ГЪРБИЩЕ, читалище
090200015
С.БЯЛ ИЗВОР, читалище
090200016
С.ДОЛНО ПРАХОВО, кметство
090200017
С.ЧЕРНИГОВО, магазин на СЕЛКООП
090200018
С.БЯЛ ИЗВОР, бивша ПДГ
090200019
С.ЕНЬОВЧЕ, магазин
090200020
С.ЖЪЛТУША, читалище
090200021
С.КИТНИЦА, кметство
090200022
С.КРОЯЧЕВО, кметство
090200023
С.БЯЛ ИЗВОР, контролен пункт на ДЛ-Ардино на разклона
090200024
С.ЛЕНИЩЕ, читалище
090200025
С.ЛЮБИНО, кметство
090200026
С.БИСТРОГЛЕД, кметство
090200027
С.МЛЕЧИНО, младежкия клуб
090200028
С.ПАДИНА, училище
090200029
С.ПРАВДОЛЮБ, кметството
090200030
С.РУСАЛСКО, кметство
090200031
С.СВЕТУЛКА, здравна служба
090200032
С.СЕДЛАРЦИ, кметство
090200033
С.СИНЧЕЦ, кметство
090200034
С.БЯЛ ИЗВОР, ОУ
090200035
С.СТОЯНОВО, кметство
090200036
С.СУХОВО, младежкия клуб
090200037
С.ГЛАВНИК, кметство
090200038
С.ТЪРНОСЛИВКА, частен имот
090200039
С.ЧУБРИКА, читалище
090200040
С.ЯБЪЛКОВЕЦ, кметство
090200041
С.ЛЕВЦИ, кметство
090200042
С.ХРОМИЦА, частен имот
090200043
С.ЧЕРВЕНА СКАЛА, частен имот
090200044
С.ТЕМЕНУГА, кметство
090200045
С.ДЕДИНО, частен имот
090200046
С.ТЪРНА, частен имот
090200047
С.ИСКРА, частен имот
090200048
С.ДЯДОВЦИ, частен имот
090200049
С.РИБАРЦИ, кметство

Секция №

ОИК 0902 Ардино