На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0326 Суворово

032600001
ГР.СУВОРОВО, бул."Възраждане" №13-СУ "Н.Вапцаров"
032600002
ГР.СУВОРОВО, бул."Възраждане" №13-СУ "Н.Вапцаров"
032600003
ГР.СУВОРОВО, бул."Възраждане" №13-СУ "Н.Вапцаров"
032600004
ГР.СУВОРОВО, бул."Възраждане" №13-СУ "Н.Вапцаров"
032600005
ГР.СУВОРОВО, бул."Възраждане" №13-СУ "Н.Вапцаров"
032600006
С.ЧЕРНЕВО, ул."Победа" - Читалище - Библиотека
032600007
С.ЧЕРНЕВО, ул."Победа" - Читалище - ляво фоайе
032600008
С.ДРЪНДАР, Ритуална зала
032600009
С.ЛЕВСКИ, Читалище
032600010
С.БАНОВО, Клуб за социални контакти
032600011
С.КАЛИМАНЦИ, Клуб за социални контакти
032600012
С.ИЗГРЕВ, Читалище
032600013
С.НИКОЛАЕВКА, Читалище

Секция №

ОИК 0326 Суворово