На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1726 Разград

172600001
С.БАЛКАНСКИ, ул."Росица" №5- НЧ "Просвета"
172600002
С.БЛАГОЕВО, ул."Хр.Ботев" №45-сграда на бивше ОУ"Хр.Ботев"
172600003
С.ГЕЦОВО, ул."Патриарх Евтимий" №11 - клуб на пенсионера
172600004
С.ГЕЦОВО, ул."Младост" №2 - клуб на пенсионера
172600005
С.ДРЯНОВЕЦ, ул."Христо Ботев" №4 - НЧ "Напредък-1895"
172600006
С.ДЯНКОВО, ул."Осми март" №2- НЧ "Просвещение"
172600007
С.ДЯНКОВО, ул."Марица" №10 - ОУ "Отец Паисий"
172600008
С.ДЯНКОВО, ул."Марица" №10 - ОУ "Отец Паисий"
172600009
С.КИЧЕНИЦА, ул."Кирил и Методий" №29 - Ритуална зала
172600010
С.ЛИПНИК, ул."Бачо Киро" №28 - Ритуална зала
172600011
С.МОРТАГОНОВО, ул."Девети септември" №43 -Ритуална зала
172600012
С.НЕДОКЛАН, ул."Бузлуджа" №12 НЧ "Съзнание"
172600013
С.ОСЕНЕЦ, ул."Ст.Радков" №77-ОУ"Д-р Петър Берон"
172600014
С.ОСТРОВЧЕ, ул."Г.С.Раковски" №4-Зала в кметството
172600015
С.ПОБИТ КАМЪК, ул."Трети март" №60- НЧ "Самообразование 1894"
172600016
С.ПОРОИЩЕ, ул."Р.Княгиня" №18- НЧ "Просвета"
172600017
С.ПРОСТОРНО, ул."Стара планина" №1 - зала в кметството
172600018
С.РАДИНГРАД, ул."Бузлуджа" №35- НЧ "Наука 1929"
172600019
С.РАКОВСКИ, ул."Първи май" №13-ДГ №2 "Пролет"
172600020
С.РАКОВСКИ, ул."Стара планина" №4- Клуб на пенсионера
172600021
С.РАКОВСКИ, ул."Г.С.Раковски" №69 - ОУ"Г.С.Раковски"
172600022
С.СТРАЖЕЦ, ул."Орел" №9-ОУ"Елин Пелин"
172600023
С.СТРАЖЕЦ, ул."Средец" №13-ДГ"Пролет"
172600024
С.ТОПЧИИ, ул."Д.Чинтулов" №1- НЧ "Просвета 1895"
172600025
С.УШИНЦИ, ул."Бузлуджа" №1- НЧ "Нов живот"
172600026
С.ЧЕРКОВНА, ул."Трети март" №13А - клуб на пенсионера
172600027
С.ЯСЕНОВЕЦ, ул."Кирил и Методий" №1 - ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"
172600028
С.ЯСЕНОВЕЦ, ул."Недю Лицов" №6 - ДГ №2 "Дора Габе"
172600029
С.ЯСЕНОВЕЦ, ул."Кирил и Методий" №1 - ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"
172600030
ГР.РАЗГРАД, ул."Камчия" №1 - ПГИ " Робер Шуман "
172600031
ГР.РАЗГРАД, ул."Камчия" №1 - ПГИ " Робер Шуман "
172600032
ГР.РАЗГРАД, ул."Вардар" №9-ОУ "Никола Икономов"
172600033
ГР.РАЗГРАД, ул."Вардар" №9-ОУ "Никола Икономов"
172600034
ГР.РАЗГРАД, бул."Княз Борис " №62-ОУ"Васил Левски"
172600035
ГР.РАЗГРАД, бул."Княз Борис " №62-ОУ"Васил Левски"
172600036
ГР.РАЗГРАД, бул."Княз Борис " №62-ОУ"Васил Левски"
172600037
ГР.РАЗГРАД, бул."Княз Борис " №62-ОУ"Васил Левски"
172600038
ГР.РАЗГРАД, бул."Княз Борис " №62-ОУ"Васил Левски"
172600039
ГР.РАЗГРАД, ул."Отец Паисий" №6-ОУ"Отец Паисий"
172600040
ГР.РАЗГРАД, ул."Отец Паисий" №6-ОУ"Отец Паисий"
172600041
ГР.РАЗГРАД, ул."Абритус" №21-ДГ №11 "Детелина"
172600042
ГР.РАЗГРАД, ул."Абритус" №21-ДГ №11 "Детелина"
172600043
ГР.РАЗГРАД, ул."Н.Й.Вапцаров" №10 ПГПЧЕ"Екзарх Йосиф"-стария МУЦ
172600044
ГР.РАЗГРАД, ул."Н.Й.Вапцаров" №10-ОУ"Н.Й.Вапцаров"
172600045
ГР.РАЗГРАД, ул."Цар Симеон" №8 - Детска ясла "Звездици"
172600046
ГР.РАЗГРАД, ул."Цар Симеон" №8 - Детска ясла "Звездици"
172600047
ГР.РАЗГРАД, ул."Грънчарска" №5 - ЦПЛР - ЦРД
172600048
ГР.РАЗГРАД, ул."Марица" №33-ДГ №12 "Зорница"
172600049
ГР.РАЗГРАД, ул."Трапезица" №1 - ЦПЛР - ЦУТНТ
172600050
ГР.РАЗГРАД, ул."Дъбрава" №2-СУ"Христо Ботев"
172600051
ГР.РАЗГРАД, ул."Дъбрава" №2-СУ"Христо Ботев"
172600052
ГР.РАЗГРАД, ул."Дъбрава" №2-СУ"Христо Ботев"
172600053
ГР.РАЗГРАД, ул."Н.Й.Вапцаров" №10 ПГПЧЕ"Екзарх Йосиф"-стария МУЦ
172600054
ГР.РАЗГРАД, ул."Н.Й.Вапцаров" №10 ПГПЧЕ"Екзарх Йосиф"-стария МУЦ
172600055
ГР.РАЗГРАД, ул."Н.Й.Вапцаров" №10-ОУ"Н.Й.Вапцаров"
172600056
ГР.РАЗГРАД, бул."Южен булевард" №48Б - ДГ №8 "Райна Княгиня"
172600057
ГР.РАЗГРАД, бул."Южен булевард" №48Б - ДГ №8 "Райна Княгиня"
172600058
ГР.РАЗГРАД, ж.к."Орел" - ОУ"И.С.Тургенев"
172600059
ГР.РАЗГРАД, ж.к."Орел" - ОУ"И.С.Тургенев"
172600060
ГР.РАЗГРАД, ж.к."Орел" - ОУ"И.С.Тургенев"
172600061
ГР.РАЗГРАД, ж.к."Орел" - ДЯ "Слънчево детство"
172600062
ГР.РАЗГРАД, ж.к."Орел" - ОУ"И.С.Тургенев"
172600063
ГР.РАЗГРАД, ж.к."Орел" - ОУ"И.С.Тургенев"
172600064
ГР.РАЗГРАД, ж.к."Орел" - ДЯ "Слънчево детство"
172600065
ГР.РАЗГРАД, ж.к."Орел" - ДЯ "Слънчево детство"
172600066
ГР.РАЗГРАД, Ж.П. гара Разград - клуб

Секция №

ОИК 1726 Разград