На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2619 Минерални бани

261900001
С.МИНЕРАЛНИ БАНИ, ул. "Калето"- СУ"Проф.д-р Асен Златаров"
261900002
С.МИНЕРАЛНИ БАНИ, ул. "Калето"- СУ"Проф.д-р Асен Златаров"
261900003
С.СУСАМ, Читалище
261900004
С.ТАТАРЕВО, Читалище
261900005
С.БРЯСТОВО, Залата на кметството
261900006
С.СПАХИЕВО, Ритуална зала
261900007
С.СИРАКОВО, Ритуална зала-Горно Сираково
261900008
С.СИРАКОВО, Ритуална зала-Долно Сираково
261900009
С.КОЛЕЦ, Детска градина
261900010
С.СЪРНИЦА, Спортна зала при училище с.Сърница
261900011
С.КАРАМАНЦИ, СУ"Христо Ботев"
261900012
С.КАРАМАНЦИ, СУ"Христо Ботев"
261900013
С.ВИНЕВО, Читалище
261900014
С.АНГЕЛ ВОЙВОДА, Читалище
261900015
С.БОЯН БОТЕВО, бистро „Коджаман“

Секция №

ОИК 2619 Минерални бани