На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1229 Монтана

122900001
ГР.МОНТАНА, бул. "Трети март" №23 (Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий")
122900002
ГР.МОНТАНА, ул. "Извора" №35 (Клуб на гражданска защита, пл. "Славейков")
122900003
ГР.МОНТАНА, бул. "Трети март" №23 (Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий")
122900004
ГР.МОНТАНА, бул. "Трети март" №23 (Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий")
122900005
ГР.МОНТАНА, ул. "Юлиус Ирасек" №9 (Природо-математическа проф. гимназия)
122900006
ГР.МОНТАНА, ул."Петър Парчевич" №25В,(Пансион на Гимназия с препод. на чужди езици)
122900007
ГР.МОНТАНА, ул."Петър Парчевич" №25В,(Пансион на Гимназия с препод. на чужди езици)
122900008
ГР.МОНТАНА, ул. "Цар Иван Александър" №35 (Второ СУ "Н.Й. Вапцаров")
122900009
ГР.МОНТАНА, ул. "Цар Иван Александър" №35 (Второ СУ "Н.Й. Вапцаров")
122900010
ГР.МОНТАНА, ул. "Цар Иван Александър" №35 (Второ СУ "Н.Й. Вапцаров")
122900011
ГР.МОНТАНА, ул. "Юлиус Ирасек" №9 (Природо-математическа проф. гимназия)
122900012
ГР.МОНТАНА, ул. "Юлиус Ирасек" №9 (Природо-математическа проф. гимназия)
122900013
ГР.МОНТАНА, ул. "Юлиус Ирасек" №9 (Природо-математическа проф. гимназия)
122900014
ГР.МОНТАНА, ул. "Юлиус Ирасек" №9 (Природо-математическа проф. гимназия)
122900015
ГР.МОНТАНА, ул."Петър Парчевич" №25В,(Пансион на Гимназия с препод. на чужди езици)
122900016
ГР.МОНТАНА, ул. "Княз Ал.Батенберг" №51(Трето ОУ "Д-р Петър Берон")
122900017
ГР.МОНТАНА, ул. "Чавдар войвода" №1 (ДГ №3 "Буратино",физкултурен салон,ет.2)
122900018
ГР.МОНТАНА, ул. "Чавдар войвода" №1 (ДГ №3 "Буратино",физкултурен салон,ет.2)
122900019
ГР.МОНТАНА, ул. "Княз Ал.Батенберг" №51(Трето ОУ "Д-р Петър Берон")
122900020
ГР.МОНТАНА, ул. "Св. П. Евтимий" №90 (Шесто СУ "Отец Паисий)
122900021
ГР.МОНТАНА, бул. "Трети март" №98 (Младежки дом)
122900022
ГР.МОНТАНА, ул. "Княз Ал.Батенберг" №51(Трето ОУ "Д-р Петър Берон")
122900023
ГР.МОНТАНА, ул. "Княз Ал.Батенберг" №51(Трето ОУ "Д-р Петър Берон")
122900024
ГР.МОНТАНА, ул."Св.Патриарх Евтимий" №90 (Шесто СУ " Отец Паисий")
122900025
ГР.МОНТАНА, ул."Св.Патриарх Евтимий" №90 (Шесто СУ " Отец Паисий")
122900026
ГР.МОНТАНА, ул."Св.Патриарх Евтимий" №90 (Шесто СУ " Отец Паисий")
122900027
ГР.МОНТАНА, бул. "Парта" №18 (Седмо СУ "Йордан Радичков")
122900028
ГР.МОНТАНА, бул. "Парта" №18 (Седмо СУ "Йордан Радичков")
122900029
ГР.МОНТАНА, ул."Св.Патриарх Евтимий" №90 (Шесто СУ " Отец Паисий")
122900030
ГР.МОНТАНА, ул."Св.Патриарх Евтимий" №90 (Шесто СУ " Отец Паисий")
122900031
ГР.МОНТАНА, ул."Св.Патриарх Евтимий" №90 (Шесто СУ " Отец Паисий")
122900032
ГР.МОНТАНА, ул."Св.Патриарх Евтимий" №90 (Шесто СУ " Отец Паисий")
122900033
ГР.МОНТАНА, жк. "Младост" (Спортна зала "Младост")
122900034
ГР.МОНТАНА, жк. "Младост" (Спортна зала "Младост")
122900035
ГР.МОНТАНА, жк. "Младост" (Спортна зала "Младост")
122900036
ГР.МОНТАНА, жк. "Младост" (Спортна зала "Младост")
122900037
ГР.МОНТАНА, ул. "Княз Ал.Батенберг" №51(Трето ОУ "Д-р Петър Берон")
122900038
ГР.МОНТАНА, ул. "Княз Ал.Батенберг" №51(Трето ОУ "Д-р Петър Берон")
122900039
ГР.МОНТАНА, бул. "Трети март" №98 (Младежки дом)
122900040
ГР.МОНТАНА, бул. "П.Яворов" №3 (Клуб на пенсионера)
122900041
ГР.МОНТАНА, бул. "П.Яворов" №3 (Клуб на пенсионера)
122900042
ГР.МОНТАНА, бул."Ал. Стамболийски" №37(Финансово-стопанска професионална гимназия)
122900043
ГР.МОНТАНА, ул. "Васил Левски" №49 (Клуб)
122900044
ГР.МОНТАНА, бул. "Трети март" №23 (Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий")
122900045
ГР.МОНТАНА, бул."Ал. Стамболийски" №37(Финансово-стопанска професионална гимназия)
122900046
ГР.МОНТАНА, бул."Ал. Стамболийски" №37(Финансово-стопанска професионална гимназия)
122900047
ГР.МОНТАНА, бул."Ал. Стамболийски" №37(Финансово-стопанска професионална гимназия)
122900048
ГР.МОНТАНА, бул."Ал. Стамболийски" №37(Финансово-стопанска професионална гимназия)
122900049
ГР.МОНТАНА, ул. "Д. Подвързачов" №3 (Пето средно училище "Хр. Ботев")
122900050
ГР.МОНТАНА, ул. "Д. Подвързачов" №3 (Пето средно училище "Хр. Ботев")
122900051
ГР.МОНТАНА, ул. "Д. Подвързачов" №3 (Пето средно училище "Хр. Ботев")
122900052
ГР.МОНТАНА, ул. "Д. Подвързачов" №3 (Пето средно училище "Хр. Ботев")
122900053
ГР.МОНТАНА, ул. "Митко Палаузов" №2 (Читалище в кв."Мала Кутловица")
122900054
ГР.МОНТАНА, ул. "Митко Палаузов" №2 (Читалище в кв."Мала Кутловица")
122900055
ГР.МОНТАНА, ул. "Одрин" №30А (Читалище в кв. "Кошарник")
122900056
ГР.МОНТАНА, ул. "Одрин" №30Б (старата детска градина в кв. "Кошарник")
122900057
С.БЕЗДЕНИЦА, Кметството, ул. "Иван Каменов" №4а
122900058
С.БЕЛОТИНЦИ, Читалището, ул. "Първа" №46
122900059
С.ДОЛНО БЕЛОТИНЦИ, Читалището, ул. "Дара Михайлова" №1
122900060
С.БЛАГОВО, Читалището, ул. "Георги Томов" №26
122900061
С.ВИНИЩЕ, Малкия салон на кметството, ул. "Славейко Първанов" №25
122900062
С.ВИРОВЕ, Читалището, ул." Георги Димитров" №11
122900063
С.ВОЙНИЦИ, Читалището, ул. "Георги Димитров" №26
122900064
С.ГАБРОВНИЦА, Клуб на пенсионера в читалището, ул. "Иван Беломелски" №1
122900065
С.ГОРНА ВЕРЕНИЦА, Читалището, ул. "Витоша" №2
122900066
С.ГОРНО ЦЕРОВЕНЕ, Кметството, ул. "Главна" №28
122900067
С.ДОКТОР ЙОСИФОВО, Кметството, ул. "Ален Мак" №4
122900068
С.ДОЛНА ВЕРЕНИЦА, Салона на кметството, ул. "Първа" №20а
122900069
С.ДОЛНА РИКСА, Читалището, ул. "Първа" №16
122900070
С.КЛИСУРИЦА, Читалището, ул. "Първа" №22
122900071
С.КРАПЧЕНЕ, Читалището, ул. "Клокотница" №1
122900072
С.ЛИПЕН, Читалището, ул. "Първа" №16
122900073
С.НИКОЛОВО, Клуб на пенсионера, ул. "Дванадесета" №1
122900074
С.СЛАВОТИН, Читалището, ул. "Първа" №25
122900075
С.СМОЛЯНОВЦИ, Читалището, ул. "Георги Димитров" №38
122900076
С.СТУБЕЛ, Малкия салон на читалището, ул. "Първа" №55
122900077
С.СТУДЕНО БУЧЕ, Читалището, ул. "Михаил Маринов" №1
122900078
С.СУМЕР, Читалището, ул. "Трета" №1
122900079
С.ТРИФОНОВО, Кметството, ул. "Първа" №19

Секция №

ОИК 1229 Монтана