На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0308 Ветрино

030800001
С.НЕОФИТ РИЛСКИ, Училище
030800002
С.ГАБЪРНИЦА, Клуб на пенсионера
030800003
С.МЛАДА ГВАРДИЯ, Клуб на пенсионера
030800004
С.НЕВША, Младежки клуб
030800005
С.БЕЛОГРАДЕЦ, Младежки клуб ул."Дунав" №2
030800006
С.БЕЛОГРАДЕЦ, Пенсионерски клуб ул."Дунав" №2
030800007
С.ЯГНИЛО, Клуб на пенсионера
030800008
С.ДОБРОПЛОДНО, Младежки дом, ул."Христо Ботев" №21
030800009
С.ДОБРОПЛОДНО, Клуб на пенсионера, ул."Христо Ботев" №21
030800010
С.МОМЧИЛОВО, Читалище
030800011
С.СРЕДНО СЕЛО, Кметство
030800012
С.ВЕТРИНО, Ритуална зала ул."Г.С.Раковски" №24
030800013
С.ВЕТРИНО, Клуб на пенсионера ул."Г.С.Раковски" №27

Секция №

ОИК 0308 Ветрино